Пробиотиците - лекарство и храна Преглед отблизо

Пробиотиците - лекарство и храна

Монографията е ценно медицинско помагало за общо практикуващи лекари и специалисти, гастроентеролози, онколози, психиатри, фармацевти, дентални медици, специализанти, студенти и колежани от медицинските университети. Изданието е предназначено и към широката аудитория, заинтригувана от тази актуална тема.

Повече детайли

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Мариета Георгиева
Издателство: СТЕНО, Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-954-449-971-6; 978-619-221-147-9
Как да цитирате: Георгиева, М. Пробиотиците - лекарство и храна. Варна, СТЕНО, МУ-Варна, 2018. 167 с.

Повече информация

Светът днес се връща към природните средства за профилактика на здравето. Водещо място сред тях заемат пробиотиците. Въпреки дългогодишното знание за техните здравословни ефекти, тази монография е доказателство за големия интерес към съвременното приложение на продуктите от млечнокиселата ферментация. С научния си труд доц. Георгиева продължава солидните традиции на Българската школа за пробиотиците. Авторът обобщава своя и този на други български учени приноси в науката за пробиотиците.

Съдържанието е изложено в логическа последователност – от историческите данни за възникване на концепцията за пробиотиците до съвременните тенденции в приложението им. Голям интерес представлява разделът „Пробиотици и психични заболявания“, където авторът споделя очакването, че в бъдеще най-вероятно пробиотици ще се използват регулярно в комплексната терапия при тревожност, депресия, болест на Алцхаймер, аутизъм.

Тази монография успешно предава няколко важни послания. На пробиотиците се пада отговорната роля най-вече в профилактиката на голям брой тежки заболявания, водещи своето начало от нарушен баланс на стомашно-чревната микрофлора, като гастроинтестинални инфекции, дисбактериози, ентерити, гастрити, язви, повишен холестерол, отслабена имунна система, тумори и др. Чрез подходяща профилактика тези болести могат да бъдат поставени под контрол и обществото да спести огромен ресурс (трудов, материален, финансов, психически). Активното научно оповестяване на положителните резултати от оценката на голям брой пробиотични култури и възможностите, които те предоставят на загрижения за здравето си консуматор, водят до все повече доверие и разширено търсене. Не случайно в Европа пробиотиците и пробиотичните храни са сред най-търсените на пазара.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Рецензия от доц. д-р Иван Ламбев, д.м.

Рецензия от проф. д-р Никола Александров, д.м.н.

Използвани символи и съкращения

Предговор

Следите преминават през България

I. Въведение

II. Пробиотици – определение. Исторически данни и съвременни тенденции

1. Определение за пробиотик

2. Исторически данни и съвременни тенденции. Българският принос за възникване на концепцията за пробиотиците

III. Полезни и вредни бактерии

1. Определение

2. Обща характеристика и класификация на пробиотиците

3. Критерии, подбор и приложение на пробиотични щамове

4. Качествени характеристики на Lactobacillus bulgaricus

5. Жизнеспособност на пробиотичните бактерии в стомашно-чревния тракт и вторичното им размножаване. Пробиотична концентрация

6. Доза на пробиотиците

7. Безопасност на пробиотичните бактерии

8. Сравняване на лечебните ефекти на функционалните пробиотични храни и билковите продукти със синтетичните лекарства

9. Съвременни пробиотици

IV. Здравословни ефекти на пробиотиците. Профилактика и лечение с пробиотици

1. Пробиотици и заболявания на гастроинтестиналния тракт

2. Хепатопротективен ефект на пробиотичните бактерии

3. Лъчезащитен ефект на пробиотиците

4. Антитуморен и антимутагенен ефект на пробиотични бактерии

5. Пробиотици и метаболитен синдром

6. Пробиотици и урогенитални инфекции

7. Пробиотици и имунитет

8. Пробиотици и психични заболявания: Plus Ultra

V. Пробиотици – заключение

Нишката на Ариадна

Библиография

30 други продукти в същата категория: