Сестрински грижи при болния с инфекциозни болести: практическо ръководство за студенти от специалност „Медицинска сестра“ Преглед отблизо

Сестрински грижи при болния с инфекциозни болести: практическо ръководство за студенти от специалност „Медицинска сестра“

Практическото ръководство към учебника „Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания“ е предназначено за студентите от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.

Повече детайли

Техническо описание

Автор(и): Анна Георгиева, Соня Тончева
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2012
ISBN: 978-954-9685-79-4

Повече информация

Практическото ръководство към учебника „Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания“ е предназначено за студентите от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Учебникът и ръководството са пръв опит за систематизиране на научните знания по темата, разпръснати в учебници, справочници, пособия и научна периодика. Източниците от ползваната литература надхвърлят 130.

Ръководството включва основните правила, спазвани от медицинската сестра, обслужваща инфекциозно болни (при вземане и изпращане на материали за биохимично, бактериологично, серологично, вирусологично, микробиологично изследване, правила за приготвяне на разтвори, регулиране на капката при инфузии, приложение на противогазгангренозен серум), съставяне на план за сестрински грижи, казуси, тестове и сценарии за самоконтрол и самооценка (с отговори и решения).

Задачите, които авторите си поставят, е изграждане у студентите на практически умения по планиране, организация и изпълнение на сестринските грижи, изграждане на приоритети в индивидуалния подход към болния, умения за разпознаване на клиничните прояви и придобиване на необходима квалификация за работа в инфекциозно отделение. Освен от студенти помагалата могат да се ползват в практиката от медицинските сестри от болничната и доболничната помощ.

25 други продукти в същата категория: