[ПРЕДСТОИ] Управление на здравеопазването чрез партньорства с общности Преглед отблизо

Управление на здравеопазването чрез партньорства с общности

Монографията е ценно помагало както за настоящите, така и за бъдещите здравни мениджъри в нашата страна. Новаторските идеи ще стимулират представителите на българската научна медицинска общност и на обществените организации за подобряване на управлението на общественото здравеопазване посредством ефективно сътрудничество в локален, национален и международен план.

Повече детайли

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Анета Докова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-619-221-171-4
Как да цитирате: Докова, А. Управление на здравеопазването чрез партньорства с общности. Варна, МУ-Варна, 2018. 170 с.

Повече информация

Настоящата монография на Анета Докова, озаглавена „Управление на здравеопазването чрез партньорства с общности“, е успешна комбинация за изследване на теоретичните и практически аспекти на три актуални и социално-значими теми - здравеопазване, общности и партньорства.

Монографията отговаря на една назряла потребност от запознаване на българската медицинска общественост с водещите чуждестранни постижения в областта на сътрудничеството на общностите от населението с обществените и здравни организации.

Сред важните приноси на научния труд е системното изложение на основните резултати от реализацията на дългогодишното международно сътрудничество на Медицинския университет - Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна с голям брой университетски и болнични структури в чужбина. Наред с това авторът представя и научноизследователската си работа по проблемите на проектния мениджмънт в здравеопазването.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

За партньорствата с общността като инструмент за добро здраве и качество на живота

проф. Тодорка Костадинова, д.и.

Здраве в общността - перспектива за научни и практически действия

доц. д-р Невяна Фесчиева, д.м.

Глава първа

Съвременно разбиране за общностите в системата на здравеопазването

Глава втора

Партньорства в системата на здравеопазването на национално, международно и глобално ниво

Глава трета

Лидерство в системата на здравеопазването

Глава четвърта

Мобилност на студенти, лекари и здравни професионалисти в съвременното здравеопазване

Глава пета

Проблемно-ориентираното обучение по управление на здравеопазването

Глава шеста

Тенденции в управлението на здравните грижи

Глава седма

Добри международни практики на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна в областта на общностните партньорства

Заключение

Литература

30 други продукти в същата категория: