Теоретични основи на сестринските грижи Преглед отблизо

Теоретични основи на сестринските грижи

Учебникът е предназначен за студенти от професионално направление "Здравни грижи".

Повече детайли

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Соня Тончева, Силвия Борисова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 978-619-221-032-8
Как да цитирате: Тончева, С., Борисова, С. Теоретични основи на сестринските грижи. Учебник за студенти от професионално направление „Здравни грижи“. Варна, МУ-Варна, 2017. 133 с.

Повече информация

Този учебник е съставен, за да отговори на потребностите на медицинските сестри в периода на тяхното обучение и по-нататъшна професионална реализация. В него авторите имат идеята да изведат и представят ролята, мястото и значението на новата философия на сестринските грижи, като представят теории и модели за развитието на сестринството.

Учебникът може да е от полза за студентите от професионално направление „Здравни грижи“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.

СЪДЪРЖАНИЕ

Философия и социална значимост на сестринската професия. Мисия и функции на съвременната медицинска сестра

Исторически преглед на сестринската професия. Развитие на сестринството в България

Съвременни модели за предоставяне на грижи

Сестрински процес. Същност. Етапи на прилагане

Оценка на състоянието на пациента

Сестринска диагноза. Същност

Планиране на сестринските грижи

Клинично наблюдение

Комуникативни умения. Комуникации в дейността на медицинската сестра

Сестрински дейности в областта на здравната профилактика

Стрес. Рискови групи. Профилактика

Укрепване на семейното здраве. Задачи на медицинската сестра

Асептика и антисептика. Значението им в сестринската практика

Вътреболнични инфекции - видове. Роля на медицинската сестра в борбата с ВБИ

Болнична среда. Структура на здравеопазната система в България - здравна служба

Професионални дейности, които медицинските сестри могат да извършват по назначение на лекар или самостоятелно (Министерство на здравеопазването, наредба №1 от 8 февруари 2011 г.)

30 други продукти в същата категория: