Сестрински грижи при неврологични болни Преглед отблизо

Сестрински грижи при неврологични болни

Учебникът е предназначен за студенти от професионално направление "Здравни грижи", образователно-квалификационна степен "Бакалавър".

Повече детайли

14,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Катя Егурузе, Веселина Василева, Силвия Борисова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 978-619-221-034-2
Как да цитирате: Егурузе, К., Василева, В., Борисова, С. Сестрински грижи при неврологично болни. Учебник за студенти от професионално направление „Здравни грижи“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. Варна, МУ-Варна, 2017. 139 с.

Повече информация

Написването на учебник по сестрински грижи при неврологично болни е провокирано от потребността да се очертаят ролята и задачите на медицинската сестра при оказване на специфични грижи при болни с неврологични заболявания. Материалът е съобразен с учебните планове и програми на преподаването на дисциплината „Сестрински грижи при неврологично болни“. Формирането на умения и навици за специфично поведение при оказване на сестрински грижи изисква висок професионализъм, наблюдателност, клинично мислене при откриването на признаци и промени в състоянието на болните с неврологични заболявания.

Съставен, за да отговори на потребностите на медицинските сестри в периода на тяхното обучение и по-нататъшна професионална реализация. Учебникът може да е от полза за студентите от професионално направление „Здравни грижи“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, както и за медицински сестри, практикуващи в болничната и извънболничната медицинска помощ.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

Въведение

СЪЩНОСТ НА ПОНЯТИЕТО СЪЗНАНИЕ

Определение за понятието съзнание

Нарушения на съзнанието

Сестрински грижи при пациенти с нарушено съзнание

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ В НЕВРОЛОГИЯТА

Изобразяващи методи. Неинвазивни методи

Конвенционално рентгеново изследване

Рентгенова компютърна томография

Магнитнорезонансна томография

Позитронно емисионна томография

Еднофотонна емисионна компютърна томография

Ултразвукова диагностика

Изобразяващи методи. Инвазивни методи

Мозъчна ангиография

Миелография

Задължения на медицинската сестра при подготовка и провеждане на неинвазивни и инвазивни методи за диагностика

Клинична неврофизиология

Електроенцефалография (ЕЕГ)

Задължения на медицинската сестра при подготовката и провеждането на електроенцефалография

Електромиография (ЕМГ)

Задължения на медицинската сестра при Електромиография

Офталмоневрологични и отоневрологични изследвания

Офталмоневрологични изследвания

Офталмоскопия - изследване на очни дъна

Задължения на медицинската сестра при подготовка на пациента за офталмоскопия

Отоневрологични изследвания

Изследване на слуховия анализатор

Изследване на вестибуларния апарат

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИКВОР. СЪСТАВ И СВОЙСТВА НА ЛИКВОРА. БОЛЕСТНИ ПРОМЕНИ. ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЯ

Кратка анатомо-физиология на ликворната система

Вземане на ликвор

Изследване на ликвора

Задължения на медицинската сестра при подготовката и провеждането на лумбална пункция и изпращане на взетия ликвор за изследване

НЕВРОИНФЕКЦИИ - МЕНИНГИТИ И ЕНЦЕФАЛИТИ. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ

Вирусни менингити

Бактериални менингити

Гнойни менингити

Епидимичен менингококов менингит

Вторични менингити

Енцефалит

Сестрински грижи при болни с невроинфекции

СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С ИСХЕМИЧЕН И ХЕМОРАГИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ

Исхемичен мозъчен инсулт

Хеморагичен мозъчен инсулт

Диагностика на инсулт

СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С ТУМОРИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА

Тумори на главния мозък

Тумори на челния дял

Тумори на теменния дял

Тумори на темпоралния дял

Тумори на окципиталния дял

Тумори на малкия мозък

Тумори на слухово-вестибуларния апарат

Сестрински грижи при болни с мозъчни тумори

ТРАВМИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА

Закрити черепно-мозъчни травми

Сестрински грижи при болни със закрити черепно-мозъчни травми

Закрити гръбначно-мозъчни травми

Сестрински грижи при болни с травми на гръбначния мозък

Травми на периферните нерви

Сестрински грижи при болни с травми на периферните нерви

Сестрински грижи при неврологично болни

ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА

Деменции

Болест на Alzheimer

Сестрински грижи при пациенти с болестта на Alzheimer

Фронто-темпорална деменция

Паркинсонова болест

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

Заболявания на черепномозъчните нерви

Невралгия на nervus trigeminus

Неврит на nervus facialis (Neuritis n. facialis). Парализа на Bell

Заболявания на гръбначномозъчните коренчета, плексуси и периферни нерви

Заболявания на лумбосакралните коренчета и лумбосакралния плексус (Radiculitis lumbosacralis, Plexitis lumbosacralis)

Полиневропатии

Метаболитни полиневропатии

Ендотоксични полиневропатии

Екзотоксични полиневропатии

СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

Организация на дейността и грижите при пациенти с церебрална парализа

СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛНИ С ЕПИЛЕПСИЯ

НЕВРОЗИ

Сестрински грижи при пациенти с невроза

ГЛАВОБОЛИЕ - СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ

Мигрена

Тензионно главоболие

Кластърно главоболие

БИБЛИОГРАФИЯ

30 други продукти в същата категория: