Потребителски плащания в здравния сектор Преглед отблизо

Потребителски плащания в здравния сектор

Монографията е първото по рода си пространно теоретично и систематично изследване по темата за потребителските разходи в здравната система.

Повече детайли

20 Артикули

12,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Елка Атанасова
Издателство: СТЕНО
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-954-449-942-6
Как да цитирате: Атанасова, Е. Потребителски плащания в здравния сектор. Варна, СТЕНО, 2018. 151 с.

Повече информация

"Потребителски плащания в здравния сектор" е посветена главно на същностни въпроси за природата, формите, механизмите и практиките на потребителски плащания в здравеопазването.

Монографичният труд запълва празна ниша в арсенала от учебни пособия за студентите по здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и управление на здравните грижи.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение

Глава 1. Механизми на финансиране на здравеопазването

1.1. Основни начини на финансиране на здравеопазването

1.1.1. Данъчно облагане

1.1.2. Здравно осигуряване

1.1.2.1. Социално здравно осигуряване

1.1.2.2. Частно (доброволно) здравно осигуряване

1.1.3. Медицински спестовни сметки

1.1.4. Потребителски плащания

1.1.5. Външно финансиране

1.2. Финансиране на здравните системи

1.2.1. Функции на здравната система

1.2.1.1. Събиране на приходи

1.2.1.2. Обединяване на средства

Глава 2. Специфики на здравните пазари

2.1. Асиметричност на информация

2.2. Несигурност и трета страна платец (посредник) на здравни услуги

2.3. Икономии от мащаба

2.4. Морален риск

2.5. Неблагоприятен подбор

2.6. Екстернали

Глава 3. Теоретични аспекти на потребителските плащания

3.1. Концептуална рамка на потребителските плащания

3.2. Механизъм на формалните потребителски плащания

3.3. Цели на формалните потребителски плащания

3.4. Търсене на здравни услуги и формални потребителски плащания

3.5. Влияние на формалните потребителски плащания

3.5.1. Формални потребителски плащания и ефективност

3.5.2. Формални потребителски плащания и справедливост

3.6. Потребителски плащания и финансиране на здравната система

3.7. Неформални плащания

3.8. Изследователски контекст на неформалните плащания

3.9. Детерминанти на неформалните плащания

3.10. Влияние и значение на неформалните плащания

Глава 4. Практиката на потребителските плащания

4.1. Предходни проучвания

4.2. Анализ на формалните потребителски плащания в 14 европейски страни

4.2.1. Страни със социалноосигурителна система

4.2.1.1. Австрия

4.2.1.2. Белгия

4.2.1.3. Германия

4.2.1.4. Франция

4.2.1.5. Люксембург

4.2.1.6. България

4.2.1.7. Словения

4.2.1.8. Чехия

4.2.2. Страни с модел на публично здравеопазване

4.2.2.1. Ирландия

4.2.2.2. Португалия

4.2.2.3. Финландия

4.2.2.4. Швеция

4.2.2.5. Латвия

4.2.2.6. Кипър

Заключение

Литература

30 други продукти в същата категория: