Асистирана репродукция при човека Преглед отблизо

Асистирана репродукция при човека

Монографичният труд е насочен както към специалисти по репродуктивна медицина и млади лекари с интереси в тази подспециалност, така и към специалисти по акушерство и гинекология или общопрактикуващи лекари, които не се занимават пряко с лечение на инфертилитет.

Повече детайли

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Мария Юнакова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-619-221-130-1
Как да цитирате: Юнакова, М. Асистирана репродукция при човека. Физиология на овариалния цикъл. Инфертилитет и лечебни подходи. Стимулационни протоколи. Варна, МУ-Варна, 2018. 175 с.

Повече информация

Нарастващата обществена потребност от прилагането на асистирана репродукция прави монографичния труд на д-р Мария Юнакова много актуален и ценен. Той обхваща всички аспекти, свързани с прилагането на асистираните репродуктивни технологии – физиология и патология на хипоталамо-хипофизарно-яйчниковата ос, възможности за модифициране на нейната функция в посока на оптимизиране на резултатите от АРТ, непосредствени рискове и негативни последици от такова вмешателство. Задълбоченото познаване на сложните механизми на функциониране на яйчниците и ендометриума и промените в тях в рамките на менструалния цикъл, от една страна, и същевременно през целия живот на жената са в основата на правилното идентифициране на патологичните промени.

Детайлното представяне на различните стимулационни подходи, вариантите на стимулационни протоколи и препарати за манипулиране на функцията на хипоталамо-хипофизарно-яйчниковата ос позволяват индивидуализирането на подхода при прилагането на асистирани репродуктивни технологии в интерес на пациента. Много задълбочено и многостранно е представен продължаващият дебат относно избора на т.нар. конвенционална контролирана овариална стимулация, била златен стандарт десетилетия, и по-меките стимулационни подходи, които в контекста на непрекъснатото усъвършенстване на ембриологичната лаборатория стават все по-предпочитани и успешни. Разглеждането на предимствата и недостатъците на двата подхода позволява идентифицирането на групите пациенти, индицирани за прилагането на единия или друг подход. Предложени са широк набор и съвременни техники за подготовка или допълнение, които чувствително оптимизират резултатите от АРТ. Представянето на краткосрочните или по-дългосрочни негативни последици от прилагането на АРТ е много акуратно. Запознаването с тях от една страна позволява да се отдиференцират контраиндикациите за прилагане на една или друга процедура, а от друга - повишава вниманието към определени предотвратими негативни последствия и практики като ОХСС и многоплодната бременност.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

II. ФИЗИОЛОГИЯ НА ФУНКЦИЯТА НА ЯЙЧНИКА

II.1. Развитие на фоликулите – ендокринен контрол

II.2. Интраовариални модулатори на стероидогенезата

II.3. Контрол на функцията на жълтото тяло

II.4. Контрол на функцията на ендометриума

II.4.1. Стероидни хормонални рецептори и действия в ендометриума

II.4.2. Морфологични промени на ендометриума в отговор на стероидни хормони, получени от яйчниците

II.4.3. Имплантационният прозорец и ефектите на стероидните хормони, получени от яйчниците

II.5. Стареене на яйчниците

III. ХОРМОНАЛНА СТИМУЛАЦИЯ НА ЯЙЧНИЦИТЕ. АГЕНТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЯЙЧНИЦИТЕ

III.1. Кломифен цитрат (CC) и ароматазни инхибитори

III.2. Гонадотропини

III.3. Ролята на LH

III.4. hCG в късната фоликуларна фаза

III.5. GnRH агонисти

III.6. GnRH антагонисти

IV. ПОМОЩНА ТЕРАПИЯ

IV.1. Предварителна терапия с орални контрацептиви (ОК)

IV.2. Инсулин-сенсибилизиращи агенти

IV.3. Ароматазни инхибитори

IV.4. Растежен хормон (GH)

IV.5. Андрогени

IV.6. Дехидроепиандростерон (DHEA)

IV.7. Витамин Д

IV.8. Комбинирани въздействия с антиоксидантно и съдовоактивно действие - физиотерапия (ФТ), хранителни добавки от групата на витамините и микроелементи

V. ВИДОВЕ СТИМУЛАЦИОННИ ПОДХОДИ

V.1. Видове стимулационни протоколи

V.2. Типове препарати при Контролирана овариална хиперстимулация

VI. КОНТРОЛИРАНА ОВАРИАЛНА ХИПЕРСТИМУЛАЦИЯ (КОХ)

VI.1. Видове стимулационни протоколи за контролирана овариална хиперстимулация

VI.1.1. Дълъг протокол

VI.1.2. Къс протокол

VI.1.3. Ултракъс протокол

VI.1.4. Протокол с микродози на GnRH-a

VI.1.5. Протокол с антагонист на гонадолиберина

VI.1.6. Двойна стимулация

VI.1.7. Агонист/антагонист протокол с двойно тригериране

VI.2. Предимства и недостатъци на КОХ

VI.2.1. Ефектът от по-висок брой добити яйцеклетки и ембриони за криопрезервация и качеството на ембрионите

VI.2.2. Ефектът на високия брой добити яйцеклетки върху забременяването и броя живи раждания

VI.2.3. Връзка между големия брой добити яйцеклетки и ОХСС

VI.3. Индивидуализиране на стартовите дози за КОХ

VII. ЛЕКА СТИМУЛАЦИЯ И ЕСТЕСТВЕН ЦИКЪЛ

VII.1. Предимства и недостатъци на леката стимулация

VII.2. Ефект на слабата стимулация върху качеството на ембрионите

VII.3. Ефектът на леката стимулация върху забременяването и броя живи раждания

VII.4. Леката стимулация спомага за редукция на физическото, емоционалното и финансово натоварване на IVF процедурите

VIII. ИЗБОР НА СТИМУЛАЦИОНЕН ПОДХОД

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИКИ

IX.1. Ко-култивиране

IX.2. Асистиран хетчинг (AX)

IX.3. EТ на 2-ри ден

IX.4. Инжектиране на избран по морфология сперматозоид (Intracytoplasmic morphologically selected sperm injection – IMSI)

IX.5. Отстраняване на сперматозоиди с фрагментирана ДНК (MACS)

IX.6. Ембриоскопия (Time-lapse embryo imaging)

IX.7. Анализ на делителното вретено на яйцеклетката (Spindle view)

IX.8. Калциева ооцитна активация (Artificial oocyte activation)

IX.9. Културелна среда с цитокини

Х. ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИМУЛИРАНЕ НА ЯЙЧНИЦИТЕ

X.1. Ефекти върху функцията на жълтото тяло

Х.2. Лутеална поддръжка

Х.3. Ефекти върху възприемчивостта на ендометриума

Х.4. Ефекти върху качеството на ембриона

X.5. Странични реакции и усложнения

Х.5.1. Овариален хиперстимулационен синдром

X.5.2. Венозен тромбемболизъм (ВТЕ)

X.5.3. Многоплодна бременност

X.5.4. Дългосрочни майчини рискове, свързани с овариалната стимулация

ХI. СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОВАРИАЛНАТА ХИПЕРСТИМУЛАЦИЯ

XI.1. Незадоволителен отговор към овариална стимулация

ХI.2. Минимална срещу максимална овариална стимулация

ХI.3. HCG заместители за предизвикване на финално съзряване на яйцеклетките

XI.4. Хромозомен статус на ембрионите

ХII. ЗАКЛЮЧЕНИE

ХIII. КНИГОПИС

РЕЦЕНЗИЯ, проф. д-р Атанас Щерев, д.м.

РЕЦЕНЗИЯ, доц. д-р Таня Тимева, д.м.

30 други продукти в същата категория: