[ПРЕДСТОИ] Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и коморбидности. Пациенти в риск Преглед отблизо

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и коморбидности. Пациенти в риск

Монографията представлява интерес за пулмолози, кардиолози, ендокринолози, нефролози, гастроентеролози, сомнолози, интернисти, психиатри, онколози, интензивисти, общо практикуващи лекари, специализанти, стажанти и студенти по медицина.

Повече детайли

9 Артикули

20,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Велин Стратев
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-619-221-127-1
Как да цитирате: Стратев, В. Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и коморбидности. Пациенти в риск. Варна, МУ-Варна, 2018. 162 с.

Повече информация

Книгата е посветена на един сравнително нов в белодробната медицина проблем – коморбидностите при ХОББ и въздействието им върху хода на това тежко и инвалидизиращо заболяване. Проблемът е актуален и неизследван в България. Научният интерес и научната продукция на автора в областта на бронхообструктивните заболявания са познати и представяни на различни форуми у нас и в чужбина. Настоящата монография обобщава натрупаните в годините знания и опит на автора по проблема.

Д-р Велин Стратев умело вмъква български данни сред множеството световни данни по темата. Съдържанието се характеризира с логична последователност – от епидемиология през възпалителните механизми и системните ефекти до детайлно и стегнато разглеждане на най-често проявените съпътстващи патологични състояния. При представянето на всяка една от отделните коморбидности авторът показва данни за честотата (вкл. в България), патогенетичната връзка с въздушната обструкция, клиничното протичане и съвременните диагностични възможности за установяване на съпътстваща ХОББ патология.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Рецензия от доц. д-р Диана Петкова, д.м.

Рецензия от доц. д-р Явор Иванов, д.м.

Предговор

Въведение

ХОББ – епидемиология и коморбидности

ХОББ – възпалителни механизми и системни ефекти

Сърдечносъдови заболявания при пациенти с ХОББ

Метаболитен синдром (МС) и захарен диабет тип 2 при пациенти с ХОББ

Кахексия и затлъстяване при пациенти с ХОББ

Остеопороза при пациенти с ХОББ

Депресия и тревожност при пациенти с ХОББ

Обструктивна сънна апнея (ОСА) при пациенти с ХОББ

Синдром на припокриване

Пулмонална хипертония при пациенти с ХОББ

Белодробни инфекции при ХОББ

Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) при ХОББ

Белодробен карцином (БК) при пациенти с ХОББ

ХОББ и Хронично бъбречно заболяване (ХБЗ)

Все още terra incognita

30 други продукти в същата категория: