Алманах 1961 – 2011: [50 Години Медицински Университет „проф. д-р П. Стоянов“ – Варна] Преглед отблизо

Алманах 1961 – 2011: [50 Години Медицински Университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна]

Медицински университет - Варна Алманах 1961 - 2011 : 50 години Медицински университет "Проф, д-р П. Стоянов" - Варна . - Варна : МУ-Варна, 2011 . - 327 с. : ил. ; 30 см. 61(059)

Повече детайли

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Медицински университет - Варна
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2011
ISBN: 978-954-968-561-9

Повече информация

Алманахът по повод 50-годишнината на МУ-Варна включва богато илюстрирана информация за университета – факултети (Медицина, Обществено здравеопазване, Дентална медицина, Фармация), департамент, колеж, университетските болници, библиотека, административни звена. Въвеждащите глави съдържат кратка история на институцията (на български и английски език), ръководствата и академичния съвет. Факултетите са описани по катедри и учебно-научни сектори, като е дадена обща информация за учебното звено, ръководители, преподаватели и научни сътрудници (вкл. кратки биографични справки), хабилитации, представителна библиография.

10 други продукти в същата категория: