Тумори на сърцето в детската възраст Преглед отблизо

Тумори на сърцето в детската възраст

Книгата е с практическо предназначение и представлява интерес за детските кардиолози, кардиохирурзи, морфолози, педиатри и кардиолози, както и за всички медицински специалисти.

Повече детайли

16 Артикули

15,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Петър Шивачев
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-713-788-0
Как да цитирате: Шивачев, П. Тумори на сърцето в детската възраст. Варна, МУ-Варна, 2016. 218 с.

Повече информация

В монографията „Тумори на сърцето в детската възраст“ подробно и задълбочено са отразени съвременните познания в клиничната изява, диагностициране, протичане, лечение и прогноза на доброкачествените и злокачествените сърдечни тумори, както и на тумороподобни състояния.

Д-р Петър Шивачев обобщава огромен литературен материал и в систематизиран вид представя най-новите данни в диагностиката и поведението при сърдечните тумори в детската възраст. Информацията е представена достъпно и е онагледена богато чрез ехокардиограми, магнитнорезонансни образи, патоморфологични и хистологични препарати. Изложението е стегнато и подробно, следва определена схема, която е с дидактическа насоченост: епидемиология, патоморфология, диагноза, прогноза и лечение.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Използвани съкращения

Рецензия, проф. д-р М. Цонзарова, д.м.

Рецензия, доц. д-р А. Кънева-Ненчева, д.м.

Рецензия, доц. д-р Л. Маринов, д.м.

ВЪВЕДЕНИЕ

I. ОБЩА ЧАСТ

Честота

Клинична изява

Диагноза

Диференциална диагноза

Поведение и лечение

Прогноза

Класификации

II. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

А. Първични доброкачествени сърдечни тумори

Сърдечни рабдомиоми

Сърдечни фиброми

Сърдечни тератоми

Сърдечни миксоми

Сърдечни хемангиоми

Други сърдечни съдови тумори

Атриовентрикуларен нодален тумор

Тумор на клетките на Пуркиние

Имфламаторен миофибробластен тумор

Сърдечни липоми

Сърдечни папиларни фиброеластоми

Сърдечен параганглиом

Б. Първични малигнени сърдечни тумори

Сърдечни саркоми

Сърдечен ангиосарком

Сърдечен рабдомиосарком

Сърдечен фибросарком

Синовиален сарком

Миелоиден сарком

Вретеновидноклетъчен сарком

Сърдечен малигнен шваном

Недиференциран сарком

Сърдечен миксосарком

Сърдечен лимфом

Сърдечeн малигнен феохромацетом

Изолирана сърдечна форма на болестта на Rosai-Dorfman

В. Вторични (метастатични) сърдечни тумори

Нехочкинови лимфоми

Тумор на Wilms и други ренални неоплазми

Вторични плеврални неоплазми

Г. Тумороподобни състояния

Интракардиални тромби

Интраперикардиални бронхогенни кисти

Перикардни кисти

Сърдечни хидатидни кисти

Епителиални кисти

Гигантски кръвни кисти

Вродени сърдечни аневризми и дивертикули

Сърдечни атриални и аурикуларни аневризми

Вродени лявокамерни аневризми и дивертикули

Ехогенни интракардиални фокуси

Литература

30 други продукти в същата категория: