Морска медицина Преглед отблизо

Морска медицина. Учебник за студенти от медицински университет

Уникалното за България издание е предназначено за студенти в медицински университети.

Повече детайли

25,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Димитър Ставрев, Златислав Стоянов, Христианна Романова-Радева, Мариета Георгиева, Дарина Найденова, Снежа Златева, Никола Шопов, Теофан Куюмджиев, Габриела Кехайова, Росица Недева
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-619-221-109-7
Как да цитирате: Морска медицина. Учебник за студенти от медицински университет. Д. Ставрев и др. Варна, МУ-Варна, 2018. 231 с. Други автори: Зл. Стоянов, Хр. Романова-Радева, М. Георгиева, Д. Найденова, Сн. Златева, Н. Шопов, Т. Куюмджиев, Г. Кехайова, Р. Недева.

Повече информация

За първи път в страната се отпечатва учебно помагало, което събира на едно място медицинските аспекти на контакта човек - морска среда, медицина на борда на морско съоръжение и на брега, водноспасителна дейност, водолазна медицина, морска токсикология и фармакология.

Изданието не дублира изучаваните в други дисциплини клинични заболявания и проблеми, а разглежда характерните за морската среда удавяне, баротравма, хипотермия, морска болест, декомпресионна болест, морски отравяния, както и специфични методи за лечение като хипербарна оксигенация и фармакологичното осигуряване на морската медицина.

Акцент са темите за медицина на морските платформи и круизните плавания. Представени са актуални национални и международни нормативи, регламентиращи организацията на медицинската помощ на борда на морското съоръжение, на брега, реда и начина за оказване на помощ при инциденти и аварии, организиране на профилактика, експертиза и контрол и не на последно място - начина и изискванията за подготовка на морските медицински професионалисти и медицинската подготовка на морските немедицински професионалисти.

Темите в учебника са представени по лесен за възприемане начин, за да могат да бъдат разбираеми за студентите, невладеещи морската терминология. Повечето от фигурите - фотографии и графики, са оригинални.

СЪДЪРЖАНИЕ

Рецензия

Използвани съкращения

Предговор

Водна среда

Въздействие на водната среда върху човешкото тяло

Плаваемост

Зрение

Слух

Тактилна чувствителност

Обоняние

Терморегулация

Дишане във вода и под налягане

Сърдечно-съдова система

Ендокринна система

Енергиен разход

Морето – източник на лечебни въздействия

Морските продукти в храненето

Препоръки за консумация на морски продукти

Рискове от консумацията на морски продукти

Обществена значимостна водния травматизъм

Давене и удавяне

Исторически данни за инциденти на вода

Механизъм на давенето

Лечение при давене и удавяне

Исторически данни

Лечение

Установяване на необходимост от подпомагане на дишането икръвообращението

Поставяне на пострадалия в правилно положение

Грижа за въздухоносните пътища

Изкуствено дишане

Възстановяване и поддържане на циркулацията

Хипотермия (Преохлаждане)

Клинична картина

Лечение на хипотермията

Травми и наранявания във водна среда

Баротравма

Водноспасителна дейност

Нормативна уредба

Организация на медицинската служба на водното спасяване

Подготовка на медицински кадри за ВСС

Медицинска подготовка на водните спасители

Медицина на борда на морско съоръжение

Въздействие на професионалната средавърху организма

Рискове от физически агенти

Рискове от химически експозиции

Биологични опасности

Хранене на борда на кораба

Социалнопсихологически особености на взаимоотношенията наборда на кораба

Медицински проблемина борда на кораб и друго морско съоръжения

Кинетози - морска болест

Определение и честота

Теории и механизми на болестите на движението

Симптоми на кинетозата

Профилактика и лечение

Първа помощ на бордана морски плавателни съдове и съоръжения

Травматични увреждания

Рани и кръвотечения

Основни методи за превързване на крайници и на борда

Възстановяване на кръвообращението

Изпълнение на обдишването

Приложение на кислород

Използване на автоматични външни дефибрилатори - AED

Задавяне

Странично стабилно положение

Шок

Организация на здравеопазната дейност на борда

Корабен лекар

Медицинското звено на кораба

Пристанищна медицина

Круизна медицина

Медицинско осигуряване на платформи в морето

Медицинска подготовкана морските медицински професионалисти

Медицинска подготовкана морските немедицински професионалисти

Отравяния в морската практика

Отравяния на морските професионалисти и пасажерина борда на плавателен съд и морско съоръжение

Отравяне с фармацевтични препарати

Отравяне с метанол и етилен гликол

Отравяне с инсектициди от органофосфат и карбамат

Отравяне с антикоагуланти (варфарин, отрова за плъхове)

Отравяне с нефтопродукти

Отравяне от излагане на токсични газове

Отравяния при докосване, убождане и ухапване от морски животнив Световния океан и Черно море

Отравяния при докосване на морски животни

Отравяния при убождане с морски животни

Отравяния при ухапване от морски животни

Водолазна медицина

Насищане и разсищане на организма с инертен газ

Газообразуване в тъканите на организма

Водолазни заболявания

Декомпресионно заболяване

Профилактика и лечение на водолазните заболявания

Медицинско осигуряване на водолазната дейност

Хипербарна оксигенация (ХБО)

История на хипербарната медицина

Физиологични основи на хипербарната оксигенация ХБО

Международно утвърдени показания за ХБО

Противопоказания за ХБО терапия

Оборудване, използвано в хипербарната медицина

Персонал на хипербарния комплекс

Фармакотерапия на морската медицина

Нормативна база

Обзавеждане на морско съоръжение

Основни правила за управление на аптечката на кораба

Отговорност

Поддържане на записите

Идентификация на лекарствата

Съхранение

Срок на годност

Бременност

Нежелани лекарствени реакциии лекарствени взаимодействия

Алергия към лекарства

Контролирани лекарства

Специфични категории лекарства

Медицинско обзавеждане на круизен кораб

Медицинско оборудване на спасителни съдове

Фармацевтични препарати, включени в обзавеждането на медицинските звена на ВСС

Препоръчителна литература

30 други продукти в същата категория: