Практически упражнения по физиология. Ръководство за студенти по медицина и дентална медицина Преглед отблизо

Практически упражнения по физиология. Ръководство за студенти по медицина и дентална медицина

Ръководството за практически упражнения по физиология е дело на Катедрата по физиология и патофизиология към МУ – Варна. Под редакцията на Маргарита Стефанова и Златислав Стоянов.

Повече детайли

100 Артикули

18,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Златислав Стоянов, Маргарита Стефанова, Пиарета Николова, Любка Делчева- Икономова, Ирина Пашалиева, Емилия Станчева-Вълчева, Пламен Димитров, Антония Хачмериян, Дияна Ганчева, Яна Бочева, Павел Бочев, Яна Манолова.
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 978-619-221-084-7
Как да цитирате: Практически упражнения по физиология. Ръководство за студенти по медицина и дентална медицина. Ред. М. Стефанова, Зл. Стоянов. Варна, МУ-Варна, 2017. 268 с.

Повече информация

В авторския му състав са включени много клинични специалисти: Златислав Стоянов, Маргарита Стефанова, Пиарета Николова, Любка Делчева- Икономова, Ирина Пашалиева, Емилия Станчева-Вълчева, Пламен Димитров, Антония Хачмериян, Дияна Ганчева, Яна Бочева, Павел Бочев, Яна Манолова.

Учебното помагало представя много класически експерименти. Едновременно с това на вниманието на обучаваните са представени редица физиологично обосновани диагностични методи, с напътствия как се ползва съответното оборудване и се интерпретират резултатите. Чрез високотехнологични изследвания, интернет препратки и компютърни симулации се постига по ясна онагледеност на фактите. Освен теория, ръководството представя на студентите интересни практически въпроси и клинични задачи за проверка и затвърждаване на знанията. Темите са общо 29 на брой, като в края на помагалото са поместени и отговорите към тестовете в тях. Там е приложен и списък с използваните илюстративни фигури във всяко едно упражнение.

Съдържание:

 1.        Въведение във физиологията
 2.        Обща физиология на възбудимите тъкани
 3.        Обща физиология на нервната система. Рефлекси
 4.        Вегетативна (автономна) нервна система
 5.        Физиология на мускулите
 6.        Колоквиум №1. Възбудими тъкани. Нервна система. ВНС. Мускули
 7.        Сърдечно-съдова система. Основни физиологични свойства на сърцето. Физиологични особености на възбудно-проводната система и на работния миокард
 8.        Електрокардиография
 9.        Сърдечен цикъл. Сърдечни тонове. Артериален пулс. Основни хемодинамични закономерности.
 10.    Регулация на сърдечната дейност
 11.    Артериално кръвно налягане-определящи фактори, измерване и стойности, регулация. Микроциркулация
 12.    Колквиум №2. Сърдечно-съдова система
 13.    Промени в сърдечно-съдовата ситема при физическо натоварване
 14.    Храносмилателна система. Физиологични основи на храненето
 15.    Обмяна на веществата и енергията. Основна обмяна. Нормена телесна маса
 16.    Физиология на отделителната система. Клирънсови методи за изследване на бъбречните функции
 17.    Водно-електролитно и алкално-киселинно равновесие
 18.    Колоквиум №3. Храносмилателна система. Обмяна на веществата и енергията. Отделителна система. Водно-електролитно и алкално-киселинно равновесие
 19.    Кръв. Еритроцити. Левкоцити
 20.    Кръвна плазма. Скорост на утаяване на еритроцитите. Кръвни групи
 21.    Тромбоцити. Хемостаза
 22.    Физиология на белодробното дишане
 23.    Газова обмяна. Регулация на дишането
 24.    Физиология на ендокринната система
 25.    Колоквиум №4. Кръв. Дихателна система. Ендокринна система
 26.    Сетивни функции на нервната система. Соматосетивна система. Вкусова и обонятелна сетивни системи
 27.    Сетивни функции на нервната система. Слухова и вестибуларна сетивни системи
 28.    Сетивни функции на нервната система. Зрителна сетивна система
 29.    Биоелектрична активност на мозъка. Интегративни и когнитивни функции на нервната система

30 други продукти в същата категория: