Ръководство за упражнения по фармакология за студенти по фармация Преглед отблизо

Ръководство за упражнения по фармакология за студенти по фармация

Сборникът „Ръководство за упражнения по фармакология за студенти по фармация“ се състои от 29 упражнения и е с обем от 143 страници. 

Повече детайли

Техническо описание

Автор(и): Мариета Георгиева, Калоян Георгиев, Стела Драгоманова, Надежда Хвърчанова, Габриела Кехайова, Мая Радева-Илиева, Симеонка Димитрова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 978-619-221-076-2
Как да цитирате: Ръководство за упражнения по фармакология за студенти по фармация. Ред. Мариета Георгиева, Калоян Георгиев. Варна, МУ-Варна, 2017. 143 с.

Повече информация

Всяко упражнение в изданието е съставено от две основни части: теоретична и практическа част със задачи. В книгата са поместени и 4 примерни колоквиума, които представляват примерни преговорни тестове с отворени въпроси, въпроси с няколко изброени отговора и задачи. 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Упражнение №1 - ЛЕКАРСТВО. ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ. РЕЦЕПТА И НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ. МЕРНИ ЕДИНИЦИ В РЕЦЕПТУРАТА. ЕТАПИ И ФАЗИ В СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДНО ЛЕКАРСТВО

Упражнение №2 - ФАРМАКОКИНЕТИКА. ФАРМАКОКИНЕТИЧНИ ПАРАМЕТРИ

ЗА БИОЕКВИВАЛЕНТНОСТ

Упражнение №3 - ФАРМАКОДИНАМИКА: РЕЦЕПТОРНИ И НЕРЕЦЕПТОРНИ МЕХАНИЗМИ НА ЛЕКАРСТВЕНОТО ДЕЙСТВИЕ

Упражнение №4 - ЗАВИСИМОСТ НА ЕФЕКТА НА ЛЕКАРСТВАТАОТ ТЯХНАТА ДОЗA

Упражнение №5 - КОЛОКВИУМ. РЕЦЕПТУРА И ОБЩА ФАРМАКОЛОГИЯ

Упражнение №6 - ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ХОЛИНЕРГИЧНАТА НЕВРОТРАНСМИСИЯ

Упражнение №7 - ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ АДРЕНЕРГИЧНАТА НЕВРОТРАНСМИСИЯ

Упражнение №8 - АНАЛГЕТИЦИ-АНТИПИРЕТИЦИ (НЕОПИОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ). НЕСТЕРОИДНИ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЛЕКАРСТВА. БОЛЕСТ-ПРОМЕНЯЩИ АНТИРЕВМАТОИДНИЛЕКАРСТВА. АНТИПОДАГРОЗНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №9 - ФАРМАКОЛОГИЯ НА ХИСТАМИНА И СЕРОТОНИНА             

Упражнение №10 - КОЛОКВИУМ.ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ ВЕГЕТАТИВНАТА  НЕРВНА СИСТЕМА. АНАЛГЕТИЦИ-АНТИПИРЕТИЦИ И НЕСТЕРОИДНИ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЛЕКАРСТВА. БОЛЕСТ-ПРОМЕНЯЩИ АНТИРЕВМАТОИДНИ ЛЕКАРСТВА.АНТИПОДАГРОЗНИ ЛЕКАРСТВА. ФАРМАКОЛОГИЯ НА ХИСТАМИНА И СЕРОТОНИНА

Упражнение №11 - ОПИОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ И АНТАГОНИСТИ. МЕСТНИ АНЕСТЕТИЦИ. ОБЩИ АНЕСТЕТИЦИ

Упражнение №12 - СЕДАТИВНО-СЪНОТВОРНИ ЛЕКАРСТВА. АНКСИОЛИТИЦИ. АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ И ПРОТИВОГЪРЧОВИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №13 - АХТИПСИХОТИЧНИ ЛЕКАРСТВА (НЕВРОЛЕПТИЦИ).  АНТИПАРКИНСОНОВИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №14 - АНТИДЕПРЕСАНТИ. ТИМОСТАБИЛИЗАТОРИ

Упражнение №15 - ФАКТОРИ ОТ СТРАНА НА ЛЕКАРСТВОТО, ОРГАНИЗМА И ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОВЛИЯВАЩИ ЛЕКАРСТВЕНОТО ДЕЙСТВИЕ. ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Упражнение №16 - ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛДОСТЕРОНОВАТА СИСТЕМА. КАРДИОТОНИЧНИ (ИНОТРОПНИ) ЛЕКАРСТВА. ПЕРИФЕРНИ СЪДОВОАКТИВНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №17 - ДИУРЕТИЦИ. КАЛЦИЕВИ АНТАГОНИСТИ. АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ И АНТИХИПОТЕНЗИВНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №18 - АНТИАНГИНОЗНИ ЛЕКАРСТВА. АНТИАРИТМИЧНИ ЛЕКАРСТВА. АНТИДИСЛИПЕДИМИЧНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №19 - ФАРМАКОЛОГИЯ НА КРЪВТА

Упражнение №20 - КОЛОКВИУМ. ФАРМАКОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА И КРЪВТА

Упражнение №21 - БАКТЕРИЦИДНИ АНТИМИКРОБНИ ЛЕКАРСТВА   102

Упражнение №22 - БАКТЕРИОСТАТИЧНИ АНТИМИКРОБНИ ЛЕКАРСТВА. АНТИАНАЕРОБНИ АНТИМИКРОБНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №23 - ПРОТИВОГЪБИЧКОВИ ЛЕКАРСТВА.  ПРОТИВОТУБЕРКУЛОЗНИ ЛЕКАРСТВА. ПРОТИВОВИРУСНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №24 - КОЛОКВИУМ. АНТИМИКРОБНИ, ПРОТИВОГЪБИЧКОВИ, ПРОТИВОТУБЕРКУЛОЗНИ И ПРОТИВОВИРУСНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №25 - ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА.  МАТОЧНИ ЛЕКАРСТВА

Упражнение №26 - ЛЕКАРСТВА С ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Упражнение №27 - ЛЕКАРСТВА С ЕНДОКРИННО-МЕТАБОЛИТНА АКТИВНОСТ (ЧАСТ I)

Упражнение №28 - ЛЕКАРСТВА С ЕНДОКРИННО-МЕТАБОЛИТНА АКТИВНОСТ (ЧАСТ II)

Упражнение №29 - ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВА. ИМУНОМОДУЛАТОРИ

30 други продукти в същата категория: