Холестаза. Клинични, диагностични и терапевтични аспекти Преглед отблизо

Холестаза. Клинични, диагностични и терапевтични аспекти

Монографията на Диана Ганчева е посветена на едно от най-важните и развиващи се направления в хепатологията – холестатичния синдром и болестите, свързани с него.

Повече детайли

4 Артикули

Внимание: Последни наличности!

24,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Диана Ганчева
Издателство: Медицински университет - Варна; СТЕНО
Година на издаване: 2015
ISBN: МУ-Варна: 978–619–7137–53–8; СТЕНО: 978–954–449–812–2
Как да цитирате: Ганчева, Д. Холестаза. Клинични, диагностични и терапевтични аспекти. Варна, СТЕНО, МУ-Варна, 2015. 164 с.

Повече информация

Книгата започва с въвеждащ раздел за физиология на билиарната секреция. Разглежда подробно етиологията, патогенезата и механизмите на холестазата. Описва на съвременно равнище лабораторният синдром на холестазата и морфологичните промени. Разглежда в детайл нозологията със съпътстващ или основен холестатичен синдром – фамилни и наследствани форми, неонатална холестаза, холестазата на бременността, лекарствено обусловеното чернодробно увреждане с холестаз, холестаза при вирусни и грамнуломатозни хепатити, холестаза при алкохолна и неалкохолна стеатозна чернодробна болест. Обсъжда в подробности холестатичните изяви при първична билиарна цироза, първичен  склерозиращ хепатит и при други по-редки патологични състояния, протичащи с холестаза. Представя един актуален поглед върху въпросите за екстрахепаталната холестаза. Във всеки раздел от книгата е отделено специално внимание на съвременното лечение. Монографията е отлично онагледена 35 авторски фигури и 7 таблици.

Това модерно ръководство за обучение и работа е насочено към широк кръг от лекари и специалисти с интереси в областта на холестатичните заболявания: педиатри, гастроентеролози, хирурзи, общопрактикуващи лекари и други.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Използвани съкращения

Определение

Физиология на жлъчната секреция

Морфологична основа на жлъчната секреция

Състав на жлъчката

Механизъм на жлъчната секреция

2.3.1. Жлъчна секреция, зависеща от жлъчните киселини

2.3.2. Жлъчна секреция, независеща от жлъчните киселини

3. Синдром на холестаза

3.1. Класификация на холестазата

3.2. Етиология, механизми и молекулярна патогенеза на холестазата

3.2.1. Етиология

3.2.2. Механизми на холестазата

3.2.3. Патогенеза на холестазата

3.2.4. Молекулярни механизми на холестазата – някои клинични аспекти

3.3. Клинични прояви на холестазата

3.3.1. Постъпването на елементи на жлъчката в кръвта е основна характеристика на холестазата

3.3.2. Намалено количество или липса на жлъчка в червата

3.3.3. Въздействие на жлъчните съставки и техните токсични метаболити върху чернодробните клетки и жлъчните канали.

3.4. Морфологични находки при холестаза

3.5. Лабораторни показатели при холестаза

3.6. Клинични форми на холестазата

3.6.1. Неонатална холестаза

3.6.2. Чернодробна дисфункция, свързана с парентерално хранене (ПХ)

3.6.3. Интрахепатална холестаза на бременността

3.6.4. Холестаза при хепсис и шок

3.6.5. Чернодробна дисфункция при сърдечна недостатъчност

3.6.6. Холестаза след чернодробна трансплантация (ЧТ)

3.6.7. Постоперативна интрахепатална холестаза

3.6.8. Лекарствено индуцирана холестаза (медикаментозна холестаза)

3.6.9. Холестаза при вирусни хепатити

3.6.10. Алкохолна чернодробна болест

3.6.11. Неалкохолна стеатозна чернодробна болест

3.6.12. Чернодробна цироза

3.6.13. Болест на Wilson

3.6.14. Грануломатозни  чернодробни болести

3.6.15. Холестаза при инфилтративни чернодробни заболявания

3.6.16. Други редки клинични прояви на холестаза

3.6.17. Първична билиарна цироза

3.6.18. Първичен склерозиращ холангит

3.6.19. Екстрахепаталната холестаза

3.6.20. Диагностичен алгоритъм при холестаза

3.6.21. Лечение на холестазата

Заключение

Литература

30 други продукти в същата категория: