Професионална непредпазливост в медицината. Лекарски грешки – 2 Преглед отблизо

Професионална непредпазливост в медицината. Лекарски грешки – 2

Втората, както и първата книга на доц. д-р Добринка Радойнова на тема „Лекарски грешки“ разглеждат неумишлените, т.е. непредпазливите медицински действия, от които е последвала смърт или телесна повреда, която е в причинно-следствена връзка с тези действия или бездействия.

Повече детайли

10 Артикули

15,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Добринка Радойнова
Издателство: „Колор Принт“
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-954-760-314-1
Как да цитирате: Радойнова, Д. Професионална непредпазливост в медицината. Лекарски грешки – 2. Варна, "Колор Принт", 2014. 167 с.

Повече информация

Стилът на книгата не е специализиран, за разлика от друга подобна литература, което я прави подходящо и достъпно четиво не само за специалисти в областта на медицината и правото, но и по-широк кръг от читатели, които се интересуват от темата.

Първа глава представя общата постановка на въпросите за отговорностите на медицинските работници - в морален и професионален аспект, и ни запознава с евентуални санкции от дисциплинарен, административно-наказателен, граждански и наказателно-правен характер.

Във втора глава е направен сравнителен анализ на практиката при решаването на случаи с допуснати лекарски грешки в икономически развити държави с достигнати високи стандарти в съвременната медицина.

Трета глава запознава читателя с чисто медицинската сфера на лекарските грешки в близкото минало и настоящето от гледна точка на деонтологията.

Четвърта глава прави кратък исторически преглед на наказателната отговорност при професионални правонарушения на медицинските работници.

Пета глава представя съвременната наказателно-правна уредба на съставите на чл. 123 и чл. 134 от НК.

В шеста глава е представена проблематиката на доказването на неправомерните медицински деяния, посредством назначаваните и изготвяни съдебномедицински експертизи по наказателните дела. 

В седма глава са поместени формулираните правила за назначаване на най-често срещаната при лекарските грешки комисионна съдебномедицинска експертиза.

Осма глава описва съдебната фаза на наказателното производство, а девета глава обобщава информацията и дава насоки за преодоляването на възникващите в наши дни проблеми при решаване на делата, свързани с допускани на лекарски грешки.

 

Съдържание:

Използвани съкращения

Вместо увод

Рецензия – първа

Рецензия – втора

Обща постановка на въпроса. Видове отговорност на медицинските работници

Практика в други държави – Япония, Англия, САЩ, Германия, Франция, Русия

Лекарските грешки в близкото минало и в настоящето през призмата на деонтологията. Практически познания за отговорността, правата и задълженията на медицинските работници. Правни и деонтологични норми за работа в медицината

Кратък исторически преглед на наказателната отговорност при професионалните правонарушения по непредпазливост на медицинските работници в България

Съвременна правна уредба. Характеристика на непредпазливостта, видове и параметри

Доказване и приемане наличието на неправомерни медицински действия, разбиране и тълкуване на експертизата, виртуална дискусия между експерти и юристи, състояние на проблема в практиката. Видове грешки

Общи правила за назначаване на комисионна (колективна) съдебномедицинска експертизи при лекарски дела

Представяне, разбиране и доказване на експертизата в съда. Особената роля и статутът на вещите лица при лекарските дела

Общо обсъждане, заключение и изводи

Библиография

Благодарности

30 други продукти в същата категория: