Съдебномедицински аспекти на травматизма от електрически ток и електромагнитни вълни Преглед отблизо

Съдебномедицински аспекти на травматизма от електрически ток и електромагнитни вълни

Монографията „Съдебномедицински аспекти на травматизма от електрически ток и електромагнитни вълни”, отпечатана от Медицинаски университет - Варна, е богато онагледено четиво, илюстрирано с 89 броя снимки, 44 броя фигури, 2 броя таблици и 1 схема. 

Повече детайли

10 Артикули

15,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Вилиам Доков
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 978- 619-221-061-8
Как да цитирате: Доков, В. Съдебномедицински аспекти на травматизма oт eлектрически ток и електромагнитни вълни. Варна, МУ-Варна, 2017. 175 с.

Повече информация

В книгата авторът, д-р Вилиам Доков, разглежда не само травмите, причинени от електрически ток, но и редки случаи на увреждания от специфични видове електромагнитни лъчения, напр. микровълнови излъчватели, лазерни оръжия и др.

Освен че е ценен източник на информация за практикуващи съдебни лекари, книгата може да помогне на общопрактикуващи лекари, юристи, медици, специализанти и студенти по медицина.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Рецензия, доц. д-р Петко Лисаев, д.м.              

Рецензия, доц. д-р Александър Апостолов, д.м.          

Въведение       

1. Исторически преглед на развитието на науката за електричеството и електротравматизма

2. Несмъртоносен електротравматизъм         

2.1. Класификация на несмъртоносен електротравматизъм  

2.2. Клиника на електротермичното нараняване        

2.3. Медико-биологична квалификация на телесни повреди, причинени от електрически ток

3. Електротравматизъм с фатален изход         

3.1. Епидемиология на електротравматизма с фатален изход              

3.2. Епидемиология на електротравматизма с фатален изход в България      

4. Техническо електричество 

4.1. Причини и генеза на смъртта при електротравми              

4.2. Оглед на местопроизшествие

4.3. Стандартни оперативни процедури при оглед на местопроизшествие и външен оглед на трупа

4.4. Аутопсионна процедура

4.4.1. Най-чести локализации на уврежданията от електротравма по човешкото тяло           

4.4.2. Допълнителни изследвания и специални процедури при пострадали от електрически ток

4.5. Промени по дрехи и кожа при смърт от техническо електричество         

4.5.1. Промени по дрехи           

4.5.2. Кожни промени 

4.5.3. Класификация на тежестта на електроизгарянията

4.5.4. Хистологични промени в кожата в резултат на локално действие на техническо електричество

4.5.5. Възстановяване (зарастване) на електрознаци

4.5.6. Диференциална диагноза на електрознаци

4.5.7. Диференциална диагноза между електроизгаряния и други видове изгаряния

4.5.8. Метализация на кожата - като самостоятелен признак за действие на електрически ток

4.5.9. Макроскопски и микроскопски увреждания извън морфологията на  електрознаци и електроизгаряния

4.6. Особености на уврежданията от нисковолтово електричество

4.6.1. Съдебномедицинска характеристика на жертвите на нисковолтовите инциденти във Варненска област

4.7. Особености на уврежданията от високоволтово напрежение

4.8. Морфологична характеристика на високоволтовите травми

4.9. Увреждания от електрическа високоволтова дъга             

4.10. Токов удар във вода          

4.11. Подводно заваряване      

4.12. Методика за изследване на труп при съмнение за електротравма и липса на изявени електрознаци по кожата

5. Електрическо оръжие           

5.1. Електрически оръжия с несмъртоносно действие              

5.1.1. Електрошокови палки и електрошокови устройства     

5.1.2. Електрошокови пистолети          

5.1.3. Безжични електрошокови боеприпаси

5.1.4. Електрически огради      

5.1.5. Морфологична макроскопска картина при електрошокови устройства              

5.2. Електрически оръжия със смъртоносно действие               

5.2.1. Електрически стол           

6. Електротравми според рода на смъртта      

6.1. Нещастни случаи  

6.1.1. Трудови злополуки          

6.2. Самоубийство

6.3. Убийство   

7. Особености на електротравматизма със смъртен изход при деца и подрастващи              

8. Поражения от атмосферно електричество

8.1. Епидемиология на пораженията от мълнии          

8.2. Клинични прояви при преживели увреждания от атмосферно електричество   

8.3. Оглед на местопроизшествие при съмнение за смърт, причинена от атмосферно електричество

8.4. Увреждане на дрехи от атмосферно електричество         

8.5. Кожни промени при засягане от атмосферно електричество       

8.6. Аутопсионна находка при починали от атмосферно електричество         

8.7. Определяне на механизма на инцидента с атмосферно електричество

8.8. Стандартни оперативни процедури при разследване на инцидент, свързан с атмосферно електричество               

8.9. Увреждания от кълбовидни мълнии          

9. Биологично електричество

10. Увреждания от статично електричество   

11. Спонтанно самозапалване (spontaneous human combustion)        

12. Атипични електротравми 

12.1. Микровълнови изгаряния             

12.2. Лазерно оръжие 

12.3. Електромагнитно оръжие             

13. Въпроси към медицинската експертиза   

14. Специални оцветявания на хистологични препарати при съмнение за електротравма 

15. Речник на някои основни термини              

16. Приложения            

16.1. Биографии             

16.1.1. Георг Кристоф Лихтенберг (Georg Christoph Lichtenberg)          

16.2. Собствени проучвания по темата              

16.2.1. Публикации       

16.2.2. Участия в научни конференции и конгреси       

17. Библиография        

30 други продукти в същата категория: