Ръководство по ултразвукова диагностика на отделителната система в детска възраст Преглед отблизо

Ръководство по ултразвукова диагностика на отделителната система в детска възраст

Ръководството е предназначено за общопрактикуващи лекари, студенти и педиатри ехографисти.

Повече детайли

40,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Димитричка Близнакова
Издателство: "Роял 77"
Година на издаване: 1995
ISBN: 954-686-005-0
Как да цитирате: Близнакова, Д. Ръководство по ултразвукова диагностика на отделителната система в детска възраст. Варна, "Роял 77", 1995. 119 с.

Повече информация

Целта на "Ръководство по ултразвукова диагностика на отделителната система в детска възраст" е да запознае читателя с нормалния ултразвуков образ на бъбреците в детска възраст и спецификата му при някои често срещани заболявания на отделителната система. Подчертани са диагностичните ехографски критерии, възможностите за ехографска диференциална диагноза и грешките, които могат да бъдат допуснати. Посочено е мястото на изследването сред комплекса от рентгенови и радиоизотопни изследвания.

Книгата е богато илюстрирана и дава възможност за запознаване с ехографския образ на бъбреците у деца в норма и патология. Съдържа 7 рисунки, 8 таблици и 134 фигури. Материалът е съставен на база изследвания върху 629 клинично здрави деца на възраст от 0 м. до 15 г. Ехографско изследване е провеждано на деца, хоспитализирани в 4-те клиники към катедра "Педиатрия" на МУ Варна.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор

Методика на ултразвуковото изследване в детската възраст

Интерпретация на ехографските образи

Ултразвукова характеристика на здрави бъбреци у деца

Ехографски референтни стойности на бъбречните размери (дължина и ширина) в детската възраст

Ултразвукова диагностика на вродените аномалии на отделителната система в детската възраст

Ултразвукова диагностика на инфекциите на пикочните пътища в детската възраст

Ултразвукова диагностика на хроничния пиелонефрит и рефлуксната нефропатия в детската възраст

Ултразвукова диагностика на дифузните бъбречни заболявания в детската възраст

Ултразвукова диагностика на бъбречната туберкулоза в детската възраст

Ултразвукова диагностика на злокачествените бъбречни тумори в детската възраст

Трансплантиран бъбрек. Ултразвукова диагностика

Травма на бъбреците. Ултразвукова диагностика

Препоръки за практиката

Библиография

Обобщение на английски език

29 други продукти в същата категория: