Клиничнолабораторни резултати - Част 1. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите Преглед отблизо

Клиничнолабораторни резултати - Част 1. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите

Ръководството е предназначено за студенти медици. Основната цел, която си поставя, е да организира оптимално провеждане на обучението по клинична лаборатория. Това има преди всичко практическа насоченост – да подготви бъдещия медик за пълноценна и успешна работа.

Повече детайли

16,90 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Николай Атанасов, Стоян Данев, Илия Леджев, Валя Маркова, Връбка Орбецова, Дора Терзиева, Стефка Тулева, Тодорка Цветкова, Тодор Шипков
Издателство: Медицинско издателство ЕТ „Васил Петров“ – ВАП, гр. Пловдив
Година на издаване: 1998
ISBN: 954-9806-03-0
Как да цитирате: Клиничнолабораторни резултати. Част 1. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите. Ред. Т. Цветкова. Пловдив, ИК "ВАП", 1998. 273 с.

Повече информация

Изданието е разделено на 12 глави, към всяка една от които е приложена подробна библиография на използваните източници.

В текста много термини и символи са запазени без да се заменят със съответния еквивалент на български език, за да бъдат улеснени читателите при ползване на чужди оригинални литературни източници, а също и с цел легализиране на клинично-лабораторните резултати при евентуално ползване на чужди консултанти в България и чужбина.

30 други продукти в същата категория: