Теми по органична химия за ученици и кандидат-студенти Преглед отблизо

Теми по органична химия за ученици и кандидат-студенти

Тази книга е втората част от комплекта развити теми за конкурсен изпит по химия и е посветена на органичната химия. Авторите на помагалото са учители и доказани специалисти с дългогодишен опит при подготовката на ученици и кандидат-студенти.

Повече детайли

14 Артикули

10,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Ганка Робова, Лилия Величкова
Издателство: Абагар
Година на издаване: 2005
ISBN: 954-427-590-8

Повече информация

Изданието синтезира и обединява информацията от големия брой учебници за среден курс, които могат да се намерят на пазара в момента, с цел да се намалят затрудненията, свързани с подсигуряването на най-надеждния източник на информация за подготовка за кандидатстване във български висши учебни заведения.

В изданието кандидат-студентите могат да намерят съпоставителни таблици за строежа и свойствата на веществата, инструкции за подготовка за изпити по химия, както и много други добре систематизирани полезни материали за задължителна и профилирана подготовка, подбрани от специалисти в областта. Взети са предвид промените в понятийния апарат, разрешени са редица терминологични проблеми съгласно номенклатурата на IUPAC. Всичко това предполага усвояването на знанията по органична химия да стане по-комплексно и задълбочено.

СЪДЪРЖАНИЕ

-          Структурна теория

-          Въглеводороди. Наситени въглеводороди – алкани

-          Алкени

-          Алкини

-          Арени (ароматни въглеводороди)

-          Халогенопроизводни на въглеводородите

-          Хидроксилни производни на въглеводородите. Алкохоли и феноли

-          Карбонилни производни на въглеводородите. Алдехиди и кетони

-          Карбоксилни производни на въглеводородите. Карбоксилни киселини

-          Производни на карбоксилните киселини. Соли, естери, киселинни амиди, нитрили, халогениди, анхидриди

-          Мазнини

-          Сапуни и синтетични миещи вещества

-          Азотосъдържащи органични съединения. Амини

-          Аминокиселини

-          Полипептиди. Белтъци

-          Въглехидрати

-          Приложения

Помагалото е подходящо както за ученици, които ще полагат конкурсни изпити, така и за преподаватели, които биха желали да подобрят ефективността на уроците си.

Темите по химия за ученици и кандидат-студенти са разработени в три части. Другите две са:

Теми по неорганична химия за ученици и кандидат-студенти по медицина, стоматология, фармация и химия

Химични процеси. Химия на елементите и на техните съединения

30 други продукти в същата категория: