Справочник за прием на студенти за учебната 2017-2018 година Преглед отблизо

Справочник за прием на студенти за учебната 2017-2018 година

Справочникът включва детайлна информация относно кандидатсудентската кампания и прием на нови студенти в Медицински университет - Варна през учебната 2017/2018 г.

Повече детайли

33 Артикули

10,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017

Повече информация

В справочника са поместени данни относно всички специалности в университета, както и подробности за документалните разпоредби, изпитните изисквания и крайни срокове.

Кратко съдържание на справочника:

– Информация за специалностите в Медицински университет -Варна

– Информация за специалностите в Медицински колеж – Варна

– Правилник за прием на студенти в Медицински университет – Варна за учебната 2017/2018 г.

  1. Общи положения
  2. Условия за кандидатстване
  3. Документи за кандидатстване
  4. Състезателни изпити
  5. Оценка на конкурсните работи
  6. Образуване на бала и класиране
  7. Обявяване на резултатите и записване на новоприети студенти

– Допълнителни разпоредби

– Заключителни разпоредби

Във финалната си част справочникът вклчва и следните 9 приложения:

Приложение №1. Срокове за подаване на документи за кандидатстване

Приложение №2. Разпределение на приема за местата, субсидирани от държавата, по квоти за всяка специалност

Приложение №3. Конспект за кандидатстудентски изпит по биология за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, 2017 г. Учебни помагала. Учебници за подготовка. Методични указания

Приложение №4. Програма по химия за подготовка на кандидатстудентски изпит за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, 2017 г. Учебни помагала. Литература. Указания за изпита. Примерни тестови въпроси

Приложение №5. Конспект за кандидатстудентски изпит тест по биология за специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицински лаборант”, „Помощник-фармацевт”, „Рентгенов лаборант”, „Инспектор по обществено здраве”, „Рехабилитатор” и „Медицински козметик”, 2017 г. Учебни помагала. Основна литература. Методични указания

Приложение №6. Конкурсен изпит по моделиране за специалността „Зъботехник“

Приложение №7. Примерни теми за конкурсен изпит есе за специалността „Управление на здравните грижи” – „магистър”, 2017 г.

Приложение №8. Указания за попълване на тест:

А. За изпита по биология за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“

Б. За изпита по биология за специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицински лаборант”, „Помощник-фармацевт”, „Рентгенов лаборант”, „Инспектор по обществено здраве”, „Рехабилитатор” и „Медицински козметик”

Приложение №9. Заболявания, при които обучението в Медицински университет не е подходящо

Към изданието са добавени и контакти на МУ – Варна по факултети

30 други продукти в същата категория: