Атлас по антология на човека – Том 1 (Учене за костите, за свързването между костите и за мускулите) Преглед отблизо

Атлас по анатомия на човека – Том 1 (Учене за костите, за свързването между костите и за мускулите)

Това е първата книга от четиритомното издание „Атлас по анатомия на човека“ и може да послужи едновременно за учебно пособие и атлас по анатомия.

Повече детайли

Техническо описание

Автор(и): Р. Синелников, Я. Синелников, А. Синелников
Издателство: Софтпрес – София
Година на издаване: 2010
ISBN: 978-954-685-920-4
Как да цитирате: Синелников, Р., Синелников, Я., Синелников, А. Атлас по антология на човека. Том първи. Учене за костите, за свързването между костите и за мускулите. Ред. Вл. Овчаров. 7. прераб. изд. София, "Софтпрес", 2010. 336 с.

Повече информация

За първи път е публикувана през 30-те години на ХХ век и до момента е актуализирана и преиздавана 7 пъти. Тя е богато илюстрирана. Настоящото издание съдържа разделите „Остеология“, „Артрология“ и „Миология“, в които са отразени взаимоотношенията между костните структури и мускулите, прикрепящи се към тях.

Редактор на българското преводно издание е чл. кор. проф. д-р Владимир Овчаров, дмн, почетен ректор на Медицински университет – София.

Изданието е насочено към общопрактикуващи лекари, дентални медици, както и млади специалисти и студенти по медицина в медицинските университети, разположени на територията на страната.

30 други продукти в същата категория: