Орофациални изяви на някои алергични болести Преглед отблизо

Орофациални изяви на някои алергични болести

Монографията „Орофациални изяви на някои алергични болести“ е ценно помагало за студенти, специализанти, докторанти и лекари по дентална медицина.

Повече детайли

9 Артикули

17,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Миглена Балчева
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-221-016-8
Как да цитирате: Балчева, М. Орофациални изяви на някои алергични болести. Варна, МУ-Варна, 2016. 151 с.

Повече информация

Алергичните заболявания са с разнообразна етиология и симптоматика – практически всеки фактор от заобикалящата среда може да доведе до нежелани странични реакции с различна изява и степен на тежест. Научният труд на Миглена Балчева се фокусира върху орофациалните симптоми, като контактен стоматит и дерматит, хейлит, ангиоедем, лихеноидни лезии, афти, еритем и др.

В книгата са представени основни понятия за алергичните болести, както и съвременната им класификация. Особено внимание е обърнато на алергията към дентални материали, синдрома на парещата уста, медикаментозната и хранителна алергия основно чрез техните орофациални изяви. Изготвени са и препоръки към денталния лекар.

В монографията авторът споделя личен опит, основан на клинични и параклинични изследвания на българската популация в Североизточна България. Д-р Балчева е първият асистент по дентална клинична алергология във Факултета по дентална медицина към МУ-Варна. Има придобита специалност по дентална клинична алергология и докторска степен след успешно защитена дисертация на тема „Орален алергичен синдром като проява на хранителна алергия“.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Рецензия от акад. д-р Богдан Петрунов

Рецензия от проф. д-р Ангелина Киселова-Янева

Използвани съкращения

Въведение

Алергични болести

Основни понятия

Исторически поглед и предложение за съвременна класификация

Алергия към дентални материали и орофациалните й изяви

Етиология

Патогенеза

Симптоматика

Наши изследвания

Синдром на парещата уста

Класификации и етиология

Наши изследвания

Медикаментозна алергия и орофациалните й изяви

Епидемиология

Етиология

Патогенеза

Симптоматика

Орофациални прояви на медикаментозна алергия

Локални анестетици в денталната практика

Наши изследвания

Хранителна алергия и орофациалните й изяви

Епидемиология

Етиология

Кръстосана реактивност между полени, храни и латекс

Патогенеза

Симптоматика

Наши изследвания

Препоръки към денталния лекар

Библиография

30 други продукти в същата категория: