Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище Преглед отблизо

Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище

Методиката на академичното преподаване се разработва по проект „Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, като ръководство за тяхната педагогическа и андрагогическа дейност“. В нея са включени сравнително широк кръг от проблеми, които разкриват световните, европейските, националните и локалните (университетските) тенденции и политики, свързани с развитието на висшето образование у нас и в частност – на висшето медицинско образование.

Повече детайли

46 Артикули

16,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Маринела Грудева, Вяра Гюрова, Тодорка Костадинова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-221-001-4
Как да цитирате: Грудева, М., Гюрова, В., Костадинова, Т. Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище. Варна, МУ-Варна, 2016. 318 с.

Повече информация

Акцентът в методиката е поставен върху подготовката, реализацията и оценяването на процеса обучение във висшето медицинско училище. За целта теоретичните постановки са онагледени с конкретни примери и полезни съвети относно целеполагането, подбора на форми и методи на обучение и контрол, взаимодействието между основните субекти (студенти, преподаватели и пациенти), мениджмънта на процеса на обучение.

Начинаещите преподаватели ще намерят в нея полезна информация както за подготовката, така и за реализацията на лекционните, семинарните, лабораторните и практическите занятия. А преподавателите с по-голям опит ще открият научни аргументи и насоки за промяна в преподавателската си работа, с цел нейното усъвършенстване и по-голяма ефективност.

Изданието е първа част от поредицата "Теория и методика на образователния процес".

Останалите книги са:

Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование (дистанционно и електронно обучение)

Теория на обучението на студенти от професионално направление „Здравни грижи“

Методика на практическото обучение на студентите от професионално направление "Здравни грижи"

30 други продукти в същата категория: