0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Manuals Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания: практическо ръководство за студенти от специалност „Медицинска сестра“

Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания: практическо ръководство за студенти от специалност „Медицинска сестра“

Price: €6.14
Out of stock
 • Weight:
  0.287 Kgs
<p>Практическото ръководство към учебника „Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания“ е предназначено за студентите от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.</p>

<p>Автори: Анна Георгиева, Соня Тончева.</p>
 • Year of publication :
  2012
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-954-9685-79-4
 • Language:
  Bulgarian
Add to wishlist

Detailed description

Учебникът и ръководството са първи опит за систематизиране на научните знания по темата, разпръснати в учебници, справочници, пособия и научна периодика. Източниците от ползваната литература надхвърлят 130.

Ръководството включва основните правила, спазвани от медицинската сестра, обслужваща инфекциозно болни (при вземане и изпращане на материали за биохимично, бактериологично, серологично, вирусологично, микробиологично изследване, правила за приготвяне на разтвори, регулиране на капката при инфузии, приложение на противогазгангренозен серум), съставяне на план за сестрински грижи, казуси, тестове и сценарии за самоконтрол и самооценка (с отговори и решения).

Задачите, които авторите си поставят, е изграждане у студентите на практически умения по планиране, организация и изпълнение на сестринските грижи, изграждане на приоритети в индивидуалния подход към болния, умения за разпознаване на клиничните прояви и придобиване на необходима квалификация за работа в инфекциозно отделение. Освен от студенти помагалата могат да се ползват в практиката от медицинските сестри от болничната и доболничната помощ.

New Products

 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024