0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2022 +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Грижи за онкологично болни - предизвикателства за медицинските сестри

Грижи за онкологично болни - предизвикателства за медицинските сестри

Price: €0.00
Out of stock
 • Weight:
  0.258 Kgs
Монографията е полезно четиво за всички медицински сестри, най-вече за работещите с онкологично болни, както и за студентите от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Книгата може да бъде разгледана и като самоучител на онкологичните медицински сестри да преодоляват негативните емоции и трудовото напрежение, да се опрат на добри практики, установени в другите страни.
 • Year of publication :
  2018
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-103-5
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Онкологичните заболявания са социално-значими по своята същност и особености. В книгата са представени четири карцинома с локализация на гърда, шийка на матка, простата и дебело черво, поради тяхното високо ниво на заболеваемост и смъртност. Задълбочено е представена и анализирана епидемиологичната характеристика на разглежданите карциноми и са изведени данни, отнасящи се до страните в света и ЕС, в т.ч. и в България. Проучен и представен е опитът на някои страни от Европа и света в планирането и оказването на високо квалифицирани сестрински грижи в областта на онкологичната медицина. Медицинските сестри могат да бъдат активен и важен член от мултидисциплинарния екип, полагащ грижа за болен с онкологично заболяване. Спецификата на техния труд, особеностите, добрата подготовка, формираното клинично мислене ги издигат до ниво, подпомагащо и допълващо превенцията и лечебно-диагностичния процес при онкологичните пациенти, както и в оказването на грижи за близките на тези болни. В монографията са предложени стратегии за развитие и поддържане на компетенциите на онкологичните сестри за предоставяне на адекватни, навременни, качествени и безопасни грижи. Разработен и апробиран е модел на сестринска онкологична грижа сред медицинските сестри, практикуващи в онкологични звена от няколко града в страната. Този модел включва: нива на професионална подготовка на медицинските сестри, компетенции и планиране на грижи в стационарни и амбулаторни условия, обучение на пациента и близките му, подкрепа и помощ на болния и семейството му. СЪДЪРЖАНИЕ: Книга, която трябва да прочетат медицинските сестри, за да помогнат на онкологично болните да живеят въпреки болестта. Рецензия на проф. Соня Тончева, д.м. Нови роли на медицинската сестра в онкологичната практика. Рецензия на доц. д-р Невяна Фесчиева, д.м. ПРЕДГОВОР ВЪВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 1.1.  Епидемиологична характеристика 1.2.  Проблеми и потребности при пациенти със злокачествени заболявания ГЛАВА 2. РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ ОНКОЛОГИЧНИ ГРИЖИ 2.1. Дефиниция и основни елементи 2.2. Ключови дейности 2.3. Планиране на грижите според индивидуалните нужди на пациентите 2.4. Работа в мултидисциплинарен екип ГЛАВА 3. ПРИНОСЪТ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТИТЕ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ГЛАВА 4. ДОБРИ ПРАКТИКИ В СЕСТРИНСКИТЕ ОНКОЛОГИЧНИ ГРИЖИ ГЛАВА 5. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ СЕСТРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КАЧЕСТВЕНИ И БЕЗОПАСНИ ГРИЖИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Библиография