Серумни маркери при солидни тумори
  • Серумни маркери при солидни тумори

Серумни маркери при солидни тумори

€12.27
Quantity
In Stock

Data sheet

Author(s)
Яна Бочева
Year of publication
2016
Publisher
СТЕНО; Медицински университет - Варна
How to reference
Бочева, Я. Серумни маркери при солидни тумори. Клинична интерпретация. Варна, СТЕНО, МУ-Варна, 2016. 181 с.
ISBN
978-619-7137-76-7