Пропедевтика на морската психология и морската дейност View larger

Пропедевтика на морската психология и морската дейност

Пеев, Илия Петров и др.
Пропедевтика на морската психология и морската дейност : Човешкият фактор и безопасността на корабоплаването / Илия Пеев, Димитър Ставрев; Ил. Сияна Струнчева. - Варна : МУ-Варна, 2016.
Рец. Веселин Костов Василев, Златислав Стоянов Димитров
Илюстрации Сияна Илиева Струнчева

More details

28,00 лв

Add to wishlist

Data sheet

Author(s): Илия Пеев, Димитър Ставрев
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2016
ISBN: 978-619-7137-98-9
How to reference: Пеев, Ил., Ставрев, Д. Пропедевтика на морската психология и морската дейност. Човешкият фактор и безопасността на корабоплаването. Варна, МУ-Варна, 2016. 346 с.

More info

Изданието е първи опит в Република Българя да се систематизират и представят на студентите и морската общественост актуални психологически теми, свързани с морската дейност, които са включени в учебните програми и имат вече почти 20-годишна апробация във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и 10-годишна апробация в МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов”. По-голямата част от представените теми са публикувани като самотоятелни трудове в различни научни издания и популяризирани на национални и международни форуми.
Отговорността за съставянето на монографии и учебници по морска психология е изключително висока и крие големи рискове поради много причини, водещи сред които са:
- Сложността на самата материя за човешката психика и човешкия фактор в корабоплаването. Рисковият технологичният и творчески характер на моряшката професия от своя страна пък не позволяват да се дават постоянни правила и предписания, защото всяко плаване, кораби и екипаж си имат своята уникалност.
- Потребността не само от задълбочена теоретическа подготовка, но и значителен плавателен стаж.
- Непрекъснато растящите стандарти и изисквания на Международната морска организация и всички институции, свързани с мореплаването, към професионалните компетенции на моряците и корабните екипажи, социалните отговорности и компетенции, лидерството, екипната работа на мостика и в машинната команда, транскултуралните аспекти в дейността на многонационалните екипажи и др. В тази връзка няма да бъде пресилено, ако се каже, че всеки учебник е остарял още в момента на излизането от печат в издателството, защото през това време са се появили нови критерии, парадигми, ръководни документи. Това е и основната причина за динамиката в съставянето на учебните планове и учебните програми, а от там и в съставянето на дидактически пособия и монографии.
Личният единадесетгодишен опит на капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Пеев в плаванията на бойни кораби и подводници от Военноморските сили, ветроходни и моторни учебни кораби, както и опитът на доц. д-р Димитър Ставрев в областта на анатомията и водното спасяване послужиха като допълнителен стимул и мотив в разработването на предлаганата монография.
С готовност бихме приели всички добронамерено изказани критични бележки и градивни позитивни предложения за усъвършенстване на съдържанието и методиката.
Глава 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 са написани от професор д.пс.н. Илия Пеев
Глава 13 е написана от доцент д-р Димитър Ставрев, д.м.

В рецензиите четем:
Любознателните читатели ще открият в книгата богат фактологичен материал, почерпен от живата, реална практика: поведението на хората, изпаднали в различни екстремални ситуации (в мореплаването, в сложните и рискови професии и др.); процедурите, фактите и поуките от смелите и романтични експерименти на самотни мореплаватели, подводничари, спелеолози, изпробващи потенциала на човешкото тяло и човешкия дух за справяне със смъртоносни изпитания и изпращащи обнадеждаващи и окуражаващи послания към човечеството и към хората, изпаднали в тежка беда. Едновременно с това са представени редица релевантни на тези проблеми психологически теории: някои са по-известни, други – не толкова популярни (или дори позабравени, като сугестологията на д-р Г. Лозанов), в които се съдържа богат потенциал от идеи и препоръки за справяне с екстремните ситуации и изпитания и за психическата подготовка на младите хора за изпитанията на трудните професии, които са избрали.
Водещият автор на ръкописа – проф. д.пс.н. Илия Пеев – съчетава органично високата класа на учен-психолог с богатия опит на професионалист в морското (и военното) дело. И това му позволява да извлича конкретни поуки и препоръки както от науката, така и от практиката, които щедро отправя към своите млади читатели – курсантите и студентите. А други изводи, поуки и препоръки, нужни за живота и собствената им практика, могат и сами да си направят по-опитните евентуални читатели на книгата – морски офицери, психолози, лекари, педагози и др. Поради това тя ще бъде интересно и полезно четиво и за младите, и за по-опитните читатели.

30 other products in the same category: