Reduced price! Долекарска помощ View larger

Долекарска помощ

Отлично пособие за тясно специализирана публика от учащи и специалисти, както и за широка публика – особено за тези, които упражняват рискови професии и хобита или просто искат да повишат собствената си здравна култура и да бъдат подготвени в извънредни житейски ситуации.

More details

21,60 лв

-10%

24,00 лв

Add to wishlist

Data sheet

Author(s): Константин Герганов, Диана Димитрова, Валентин Игнатов, Калин Михов, Коралия Тодорова-Ненова, Риналдо Шишков, Цветан Цеков, Флора Цекова, Atillio Gironi
Publisher: Зограф
Year of publication: 2013
ISBN: Долекарска помощ. Общоприети и нетрадиционни методи за възстановяване и връщане към живот. Ред. Ст. Цеков. Варна, Зограф, 2013. 336 с.
How to reference: Долекарска помощ. Общоприети и нетрадиционни методи за възстановяване и връщане към живот. Ред. Ст. Цеков. Варна, Зограф, 2013. 336 с.

More info

Ръководството под редакцията на доц. д-р Стефан Цветанов Цеков е разделено на две глави. Първата заема две трети от общия обем и се отнася към общоприетите методи за възстановяване и връщане към живот, разделено на подглави относно дефиниция на долекарската помощ; съзнание и нарушения на съзнанието; синкоп и шок; клинична смърт; възстановяване на сърдечната дейност и дишането; понятия, свързани с етични проблеми при лечение, палиативни грижи, мозъчна смърт; давене и удавяне; промени на кръвното налягане; помощ при нараняване и кървене; спешни състояния при контузия, навяхване, изкълчване, счупване; травми на централната нервна система; остри отравяния – основни терапевтични подходи; въздействие на различни физикални условия върху човека; епилепсия и други неепилептични пристъпни прояви; спешни психиатрични състояния; остри алергични реакции, анафилактичен шок, ухапвания от отровни насекоми и змии; долекарска помощ при нормално раждане; сваляне на дрехите, повдигане и транспортиране на пострадал.

Втората глава е посветена на нетрадиционни източни методи – техники за възстановяване, които включват изкуството Куацу (Kuatsu). Разделени са на три основни категории: свързани с дихателна реанимация (Kokyu-Kuatsu), със сърдечно-съдова реанимация (Shinzo-Kuatsu) и стимулиращи техники.

Сред достойнствата на книгата са нейната достъпност, обхватност и приложност. Отделните теми са често предадени с историческо въведение, последвано от задължителна теоретична част, следва предаване на методологията и процедурите – и всичко това поднесено ясно, отчетливо графично, с много илюстрации, схеми и таблици.

30 other products in the same category: