Reduced price! Сърдечно-съдови биомаркери View larger

Сърдечно-съдови биомаркери

Задълбоченото изясняване на темата на най-съвременно ниво, научните доказателства от тестването на различни биомаркери при различни патофизиологични състояния, както и доказателствата за тяхната роля при направляването на терапията представляват интерес за изследователи, клиницисти, специализанти, стажант-лекари и студенти.

More details

13,50 лв

-10%

15,00 лв

Add to wishlist

Data sheet

Author(s): Жанета Георгиева
Publisher: Арбилис
Year of publication: 2012
ISBN: 978-954-92936-6-1
How to reference: Георгиева, Ж. Сърдечно-съдови биомаркери. София, Арбилис, 2012. 483 с.

More info

В съвременната наука и клинична практика рязко нараства интересът към неизползвани досега биомаркери за идентифициране на индивиди с риск за развитие на сърдечно-съдови заболявания, както и за очертаване на специфични таргети за превенция и по-адекватно фармакотерапевтично повлияване. Монографията „Сърдечно-съдови биомаркери“ на Жанета Георгиева разглежда тези възможности в светлината на медицината на доказателствата за новите биомаркери в кардиологията.

Книгата е съвременен прочит на възможностите и ограниченията при употребата на настоящите биомаркери за предсказване на сърдечно-съдовия риск при пациенти със сърдечно-съдови заболявания и за оптимизиране на фармакотерапевтичния ефект. В книгата авторът обобщава най-съвременните аспекти, отнасящи се до биомаркерите във водещите кардиологични заболявания и значението им за профилактиката, диагнозата и индивидуализиране на терапията. От позицията на задълбочен учен и клиницист, доц. Георгиева успява да обобщи огромен литературен материал, като в систематизиран вид представя най-новите данни и перспективите за развитие и използване на сърдечно-съдовите биомаркери.

Проф. д-р Жанета Георгиева Тянева е изявен български специалист кардиолог, учен и преподавател с богата диагностично-лечебна и административна дейност; дългогодишен заместник-ректор на Медицински университет – Варна и изпълнителен директор на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна.

30 other products in the same category: