Двуполюсно тазобедрено ендопротезиране. Съвременни проблеми и концепции

Quantity

Data sheet

Author(s)
Калин Михов
Year of publication
2018
Publisher
СТЕНО; Медицински университет - Варна
How to reference
Михов, К. Двуполюсно тазобедрено ендопротезиране. Съвременни проблеми и концепции. Варна, СТЕНО, МУ-Варна, 2018. 189 с.
ISBN
978-619-221-148-6