Концептуално моделиране на педагогическата и андрагогическата подготовка във висшето медицинско училище

Първата в България монография в тази област представя съвременен поглед към онази част от подготовката на медицинските специалисти, която е най-малко изследвана и анализирана - педагогическата и андрагогическата.

Quantity

Обучението на студенти по медицински специалности изисква прилагането на съвременни стратегии и подходи от преподавателите, в контекста на андрагогията, от една страна, а от друга - овладяването на педагогически компетенции от бъдещите медицински специалисти като неразделна част от тяхната професионална компетентност.

На базата на задълбочен анализ на съществуващата научна литература, в изследването е формулирана точна и ясна концепция, с конкретни цели, предмет, обект и адекватни изследователски методи.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение

Първа част. Съвременни ориентири и теоретични основи на педагогическата и андрагогическата подготовка във висшето медицинско училище

Втора част. Нормативна регламентираност на педагогическата и андрагогическата подготовка във висшето медицинско училище

Трета част. Информационно-методическа осигуреност на педагогическата и андрагогическата подготовка във висшето медицинско училище

Четвърта част. Концептуални модели на педагогическата и андрагогическата подготовка във висшето медицинско училище

Заключение

Приложения

Data sheet

Author(s)
Маринела Грудева
Year of publication
2019
Publisher
Varna Medical University Press
How to reference
Грудева, М. Концептуално моделиране на педагогическата и андрагогическата подготовка във висшето медицинско училище. Варна, МУ-Варна, 2019. 175 с.
ISBN
978-619-221-218-6