Измерения на Е-изпита

€9.20

Монографията е насочена към преподаватели, които имат желание да обогатят своите познания относно подготовката, планирането и изготвянето на различни видове електронни тестове.

Quantity
In Stock

"Страхът от новите неща, които скокообразното развитие на дигиталните технологии ни налагат, е породен в повечето случаи от неразбиране и може да се определи като първична реакция, но пък има здравословен характер - критичността дава възможност за коригиране, адаптиране и усъвършенстване на тяхното използване."

Монографията на Иван Мерджанов се фокусира върху един все още недостатъчно проучен и дискутиран, но набиращ все по-голяма популярност сегмент от електронното обучение - електронният тест. Изследването е опит да се анализира съществуващата литература в сферата и в съчетание с натрупания опит и проучвания на предлагани тестове в МУ-Варна да се направят изводи за дидактическите особености и принципи за провеждане на електронно изпитване.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор

Глава 1. Електронният изпит - една закономерна реалност в дигиталния свят.

1. Дигитализация в академичния контекст

2. E-Assessment или електронно изпитване

Глава 2. Дискусия: традиционен и електронен изпит

1. Странични (субективни) фактори и грешки при традиционния изпит

2. Предимства и недостатъци на електронното изпитване

Глава 3. Изпитна дидактика и дидактика на електронното изпитване

1. Изпитна дидактика

2. Дидактика на електронното изпитване

Глава 4. Дизайн на електронния тест

1. Видове електронни изпити

2. Дидактически измерения на дизайна на електронния изпит

Заключение

Приложение

Библиография

Data sheet

Author(s)
Иван Мерджанов
Year of publication
2019
Publisher
Varna Medical University Press
How to reference
Мерджанов, И. Измерения на Е-изпита. Електронно изпитване в контекста на дигитализацията на висшето образование. Варна, МУ-Варна, 2019. 167 с.
ISBN
978-619-221-221-6