Фармацевтичен анализ. Практически упражнения за студенти по фармация

€5.62

Настоящото ръководство е предназначено за провеждане на упражнения по задължителната дисциплина „Фармацевтичен анализ“ в курса на обучението на студенти от IV курс на специалност „Фармация“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър-фармацевт”.

Quantity
In Stock

Обучаващите се студенти ще се запознаят с някои аналитични методи, използвани за идентификация на лекарствени субстанции в зависимост от структурните особености, химичното наименование по IUPAC и фармакологична група, към която принадлежат. Те ще придобият също теоретични знания и практически умения за избор на подходящ метод за количествено определяне.

Ръководството съдържа 30 разработени методики за провеждане на теоретични и практически упражнения, базирани на фармакопейни статии. Включеният за изучаване материал дава методология за оценка качеството на различни синтетични и с природен произход лекарства и ориентира към подходящи методи за анализ.

Информацията във всяко упражнение е структурирана в теоретична и експериментална част, като студентите имат възможност да попълнят получените практически резултати и да формулират изводи, базирани на тях.

Data sheet

Author(s)
Ивалина Василева, Силвия Стамова, Павлина Косева, Светлана Фоткова, Илиян Колев, Бистра Галунска
Year of publication
2019
Publisher
Varna Medical University Press
How to reference
Фармацевтичен анализ. Практически упражнения за студенти по фармация. Варна, МУ-Варна, 2019, с. 104.
ISBN
978-619-221-217-9

You might also like