Остеомиелит

€10.23

Безценно практическо помагало за работещите в гнойно-септичната хирургия специалисти. Монографията е особено ценна за изграждане на професионални умения в младите лекари.

Quantity
In Stock

"Лечението на остеомиелита повече изкуство ли е или наука?"

Поводът за този въпрос се крие във факта, че успешно лечение на костните инфекции може да се проведе единствено, ако към тях се подхожда с вещина и търпение, защото добрите резултати не идват бързо. Остеомиелитът продължава да бъде предизвикателство за съвременната медицина и сериозен социален проблем.


"Като практикуващ лекар, особено през единадесетте години, прекарани в Северна Африка (1998-2009 г.), се сблъсках с много човешко страдание, причинено от костни инфекции, и бях принуден да се справя със запуснати, тежки случаи, за решението на които невинаги се намираха конкретни подходи в достъпната литература... Именно необходимостта от по-точна оценка на увредите, настъпили в резултат на костната инфекция, по-голямата конкретност в избора на метод за възстановяване на кръвоснабдяването на засегнатия сегмент, както и по-обективна преценка на резултатите от проведеното лечение, породиха необходимостта от разработването на собствена класификация и алгоритъм на хирургично поведение."

Д-р Явор Григоров е роден в Бургас. Отбива редовната си военна служба в морско училище в родния си град, след което завършва медицина във ВМИ-Варна (днес Медицински университет - Варна). Придобива специалност по ортопедия и травматология, както и спортна медицина. Преминава следдипломно обучение по гръбначна хирургия и ендопротезиране на стави. В продължение на 11 години завежда сектор по ортопедия и травматология в Университетската болница в Сабрата (Либия). Консултант е в Африкански онкологичен институт в същия град. От 2011 г. работи в болница "Лозенец" (гр. София) и е главен асистент в Медицинския факултет към СУ "Св. Климент Охридски". 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор

Кратка история

Остеомиелит - определение, терминология, класификации

Епидемиология

Етиология

Локализация

Патогенеза

Диагностика

Консервативно лечение

Хирургично лечение. Основни и спомагателни методи. Препоръчителен алгоритъм на хирургично поведение. Хирургично поведение при костни инфекции с особени локализации

Оценка на резултатите от лечението

Заключение

Азбучен показател

Използвани съкращения

Data sheet

Author(s)
Явор Григоров
Year of publication
2019
Publisher
ИК "Кронос"
How to reference
Григоров, Я. Остеомиелит. София, ИК "Кронос", 2019. 152 с.
ISBN
978-954-366-102-2