Глобално здраве

Единствената монография досега в българската научна литература, която разглежда задълбочено и многоаспектно глобалното здраве. Интересно четиво за специалисти и студенти в областта на медицината и общественото здраве, както и за всеки с интерес към темата.

Quantity

Съдържание:

Процесът "глобализация" - исторически корени и съвременно съдържание

Концепция за глобално здраве

Глобални демографски процеси

Глобални здравни ползи

Транснационални здравни рискове

Разпределение на глобалното богатство

Бедност

Глобални здравни неравенства, свързани с бедността

Глобална тежест на заболяванията

Глобална тютюнева епидемия

Глобални проблеми на алкохолната консумация

Глобални проблеми на наркотичната употреба

Глобални антропогенни екологични проблеми

Глобално разпределение на здравната работна сила

Колаборация за глобално здраве

Студентски поглед към глобализацията

Ефектът на пеперудата

Data sheet

Author(s)
Лора Георгиева
Year of publication
2018
Publisher
Медицински университет - Варна; СТЕНО
How to reference
Георгиева, Л. Глобално здраве. Варна, МУ-Варна, СТЕНО, 2018. 174 с.
ISBN
978-619-221-162-2