Протоколна тетрадка по обща патология за студенти от трети курс, специалност "Медицина"

€3.58

Полезен помощник за студентите по медицина в трети курс, които изучават Обща патология.

Quantity
In Stock

Съвет от автора проф. д-р Петър Генев към любознателния студент:

"Постепенното усвояване на учебното съдържание, без кампанийност преди колоквиум или сесия, е важна предпоставка за придобиване на трайни знания и практически умения за събиране на информация и боравене с установените факти за постигане на компетентност за диференциално-диагностично мислене и поставяне на хистологична диагноза."

Практическите занятия по Обща патология протичат под формата на решаване на проблем, базиран на клиничен случай. Всички включени случаи са автентични от архива на Катедрата. За самостоятелна работа по време на практическите упражнения студентите получават дигитално сканирани хистологични препарати, позволяващи наблюдение на монитор на цялата площ на обекта на различно микроскопско увеличение с плавен преход.

Преди да започнат самостоятелна работа със случаите в Протоколната тетрадка, е препоръчително студентите да си припомнят нормалните макроскопски и хистологични характеристики на всеки един от органите, вече изучени в курса по анатомия и клетъчна биология. Така ще бъде възможно при самостоятелно наблюдение да се направи точно и пълно описание, да се съпоставят патологичните находки с представата за нормална структура и постепенно да се премине през етапите на диагностичния процес. 

Data sheet

Author(s)
Петър Генев
Year of publication
2019
Publisher
Varna Medical University Press
ISBN
978-619-221-214-8