Ботулинов невротоксин - от отровата до лекарството
  • Ботулинов невротоксин - от отровата до лекарството

Ботулинов невротоксин - от отровата до лекарството

Quantity

Data sheet

Author(s)
Нели Ерменлиева
Year of publication
2018
Publisher
СТЕНО, Медицински университет - Варна
How to reference
Ерменлиева, Н. Ботулинов невротоксин - от отровата до лекарството. Варна, СТЕНО, МУ-Варна, 2018. 151 с.
ISBN
978-619-221-119-6