Анатомия на човека. Учебник за медицински колежи
  • Анатомия на човека. Учебник за медицински колежи

Анатомия на човека. Учебник за медицински колежи

€7.16
Quantity
In Stock

Data sheet

Author(s)
Year of publication
2018
Publisher
Лакс Бук
How to reference
Балтаджиев, Г., Василев, В., Балтаджиев, Ат. Анатомия на човека. Учебник за специалностите в медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти, биолози, педагози, кинезитерапевти. Ред. Г. Балтаджиев. 3. изд. Пловдив, Лакс бук, 2018. 270 с.
ISBN
978-619-189-022-4