Анатомия на човека. Учебник за медицински колежи
  • Анатомия на човека. Учебник за медицински колежи

Анатомия на човека. Учебник за медицински колежи

€7.16
Quantity
There are not enough products in stock

Data sheet

Author(s)
Year of publication
2018
Publisher
Лакс Бук
How to reference
Балтаджиев, Г., Василев, В., Балтаджиев, Ат. Анатомия на човека. Учебник за специалностите в медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти, биолози, педагози, кинезитерапевти. Ред. Г. Балтаджиев. 3. изд. Пловдив, Лакс бук, 2018. 270 с.
ISBN
978-619-189-022-4