Какво не знаем за локализирания невродермит View larger

Какво не знаем за локализирания невродермит

За първи път на български език излиза подобно научно изследване по темата. Монографията е полезно помагало за специалисти по дерматология, общопрактикуващи лекари, специализанти, стажант лекари и студенти по медицина. 

More details

Add to wishlist

Data sheet

Author(s): Филка Георгиева
Publisher: Медицински университет - Варна, Издателство "Славена"
Year of publication: 2017
ISBN: 978-619-221-072-4
How to reference: Георгиева, Ф. Какво не знаем за локализирания невродермит. Варна, МУ-Варна, Издателство "Славена", 2017. 164 с.

More info

Стрес-сърбеж-мислене-кожа.

Според автора на монографията, Филка Георгиева, тази парадигма е крайъгълният камък за разбиране на локализирания невродермит.

Книгата е посветена на проблем, подценяван през годините, вероятно поради лесното диагностициране и липсата на пряка заплаха за живота. Но предвид тенденциите за увеличаване на заболеваемостта и факта, че етиопатогенетичните аспекти и терапията му все още са дискутабилни в световен мащаб, този научен труд е едно изключително актуално и полезно четиво.

Основното оплакване при локализирания невродермит е различният по интензитет, продължителност и локализация сърбеж. Този симптом се отразява на физическото и емоционално-психологичното здраве. Неконтролираното и постоянно разчесване води до нарушения в съня, създаване на емоционални проблеми, намаляване на работоспособността и трудности в интегрирането на пациента в колектив. Лечението продължава да бъде предизвикателство за специалистите. 

"Какво не знаем за локализирания невродермит" е резултат на критичен анализ на данни, публикувани в периода 1945-2017 г. Същевременно са използвани и резултати от собствени проучвания, проведени върху повече от 1300 пациенти с тази диагноза. Книгата е написана като практическо четиво, в която намират място и експериментални лечения, нетрадиционни методи на терапия и препоръки за начин на живот при пациентите.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Рецензия от проф. д-р Димитър Господинов

Рецензия от доц. д-р Христо Кожухаров

Увод

Въведение

Глава 1. Исторически данни

Глава 2. Епидемиология

Глава 3. Роля на сърбежа

Глава 4. Тригери. Дистресът като основен тригер

Глава 5. Етиология. Теории

Глава 6. Патогенеза. ВНС

Глава 7. Патогенеза. Кожна бариера

Глава 8. Патогенеза. Психоемоционален фактор. Стрес

Глава 9. Клинична картина

Глава 10. Психиатрична коморбидност

Глава 11. ЛН и алергия

Глава 12. Качество на живот при пациенти с ЛН

Глава 13. Кратко за дисиминирания невродермит

Глава 14. Терапия на ЛН

Начин на живот, практически съвети за пациентите

Линкове към някои пациентски организации за взаимопомощ при пациенти с ЛН

Библиография

Използвани съкращения

30 other products in the same category: