Иновативни практики в грижите за деца със специални нужди View larger

Иновативни практики в грижите за деца със специални нужди

Монографията е предназначена за студенти в специалност "Медицинска сестра", както и за медицински сестри, работещи с деца със специални нужди и практикуващи в здравеопазната система у нас.

More details

Add to wishlist

Data sheet

Author(s): Тамара Цветкова
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2018
ISBN: 978-619-221-075-5
How to reference: Цветкова, Т. Иновативни практики в грижите за деца със специални нужди. Варна, МУ-Варна, 2018. 138 с.

More info

В книгата са представени основните принципи и подходи, стратегическите и оперативни цели в процеса на деинституционализация в България. Разгледани са потребностите на детето, с оглед развитието на личността му, нуждата от създаване на връзки с околните, задоволяване на основните потребности в детска възраст и пречките пред развитието на детето. Обсъдени са правата на детето, представена е правната рамка за защита на детето, разгледана е ранната интервенция при рискове и проблеми за здравето и развитието на детето, проучени са значението на любовта на семейството при формиране на бебешкия мозък и въздействието на неблагоприятните фактори, преживени в ранна детска възраст.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор

Въведение

Глава 1. Визия за деинституционализацията

Глава 2. Върховенството на интересите на детето и осиновяванията

Глава 3. Правна рамка на защитата на детето

Глава 4. Ранна интервенция при рискове и проблеми за здравето и развитието на детето

Глава 5. Развитие на алтернативни услуги и грижи за деца със специални нужди

Глава 6. Иновативна социална работа с групи със специални нужди

Глава 7. Собствено проучване

Заключение

Използвана литература

Рецензии   

30 other products in the same category: