Актуални подходи при продължителна акушерска грижа View larger

Актуални подходи при продължителна акушерска грижа

Монографията представлява интерес за преподаватели по сестрински и акушерски грижи, наставници, студенти от специалност "Акушерка", за общопрактикуващите лекари и работещи акушерки от извънболничната помощ.

More details

Add to wishlist

Data sheet

Author(s): Теодора Евтимова
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2018
ISBN: 978-619-221-117
How to reference: Евтимова, Т. Актуални подходи при продължителна акушерска грижа. Варна, МУ-Варна, 2018. 120 с.

More info

В "Актуални подходи при продължителната акушерска грижа" е анализирана ролята на акушерската грижа в България, представени са първите здравно-съвещателни станции, съвременната женска консултация, като основно звено, което осигурява амбулаторно-поликлиничната и акушеро-гинекологичната помощ. Проучен и представен е опитът на Великобритания, свързан с планирането и оказването на високо квалифицирани акушерски грижи. Разработен е модел и са представени актуални подходи при оказване на продължителна акушерска грижа.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор

Въведение

Глава 1. Възникване и развитие на акушерската грижа в България

1.1. Здравно-съвещателни станции

1.2. Женската консултация в България - съвременни аспекти

1.3. Организация на женска консултация - SWOT анализ

Глава 2. Патронажна дейност

2.1. Модел на патронажни грижи за деца - опитът на Великобритания

2.2. Възраждане на добрата практика на патронажните грижи в България

Глава 3. Философия на модел на продължителна акушерска грижа

3.1. Продължителна акушерска грижа в Англия

3.2. Модели на продължителната акушерска грижа в Англия

3.3. Приносът на продължителната акушерска грижа към висококачественото майчинство

3.4. Специфични модели на грижите за майчинство

Глава 4. Модел на продължителна акушерска грижа - собствено проучване

4.1. Потребности на пациентки от продължителна акушерска грижа

4.2. Нагласи и готовност на акушерките за осъществяване на продължителна акушерска грижа

Глава 5. Теоретично представяне на модел на продължителна акушерска грижа

Заключение

Библиография

30 other products in the same category: