Съвременно лечение на болестта на Крон View larger

Online only

Съвременно лечение на болестта на Крон

Второто и преработено издание разглежда за първи път в България лечението на болестта на Крон в светлината на съвременните достижения на медицината. Начинът на представяне на информацията прави монографията изключително ценно ръководство за голям кръг от читатели - от студенти до хирурзи с интерес в колоректалната хирургия.

More details

33,00 лв

Add to wishlist

Data sheet

Author(s): Венцислав Мутафчийски, Георги Попиванов, Кириен Кьосев, Даниела Стоянова
Publisher: Военномедицинска академия, MT&M College - София
Year of publication: 2018
ISBN: 978-619-7196-38-2
How to reference: Мутафчийски, В., Попиванов, Г., Кьосев, К., Стоянова, Д. Съвременно лечение на болестта на Крон. 2. прераб. изд. София, ВМА, MT&M College - София, 2018. 164 с.

More info

В настоящето второ и допълнено издание авторите разглеждат в детайли съвременното лечение на болестта на Крон и подчертават значимостта на тясната колаборация с гастроентеролозите и третирането на пациентите в специализирани центрове за постигането на по-добри и трайни резултати. Акцентира се и върху консервативния хирургичен подход с отстраняване само на макроскопски променените участъци и максимално съхраняване на дължината на червата с цел запазване на качеството на живот на пациентите. Голямо внимание е отделено на мултидисциплинарния подход към перианалните фистули. Разгледано е мястото на лапароскопската хирургия, която все повече навлиза в хирургичното лечение на болестта на Крон.

Монографията е базирана на изчерпателен обзор на резултатите от водещи клиники и актуални публикации, включително и от 2018 г. Написана е на достъпен език и би могла да се нарече "атлас за хирургично лечение", поради многобройните оригинални илюстрации на хирургичните техники, интраоперативни снимки, таблици и схеми. 

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Въведение

II. Съвременна концепция за етиопатогенезата

III. Клинична картина

IV. Диагностика и медикаментозно лечение

V. Показания за хирургично лечение

VI. Поведение при тънкочревна локализация и засягане на илеоколичния сегмент

1. Чревна резекция

1.1. Влияние на резекционните краища върху честотата на рецидивите

1.2. Влияние на вида на анастомозата върху честотата на рецидивите

2. Стриктуропластика

2.1. Показания и класификация

2.2. Техника

2.3. Резултати

3. Байпас операции и илеостомия

4. Балонна дилатация

VII. Поведение при дебелочревна локализация

VIII. Поведение при вътрекоремен абсцес

IX. Поведение при вътрешни и външни фистули

X. Поведение при редки локализации

XI. Поведение при перианални фистули

XII. Апендектомия при болест на Крон - възможни сценарии

XIII. Лапароскопска хирургия при болестта на Крон

XIV. Рискови фактори за следоперативни усложнения и рецидиви

XV. Следоперативно проследяване

XVI. Практически съвети

30 other products in the same category: