Ефективност и ефикасност при лечение на зависими пациенти с акцент върху метадонови програми View larger

Ефективност и ефикасност при лечение на зависими пациенти с акцент върху метадонови програми

Монографията запълва съществуващ дефицит в медицинското познание по темата в страната. Написана на достъпен език, тя представлява интерес не само за специалисти, но и за всички, желаещи да научат нещо повече за наркоманиите. 

More details

20,00 лв

Add to wishlist

Data sheet

Author(s): Христо Кожухаров
Publisher: STENO, Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 978-619-221-067-0, 978-954-449-919-8
How to reference: Кожухаров, Хр. Ефективност и ефикасност при лечение на зависими пациенти с акцент върху метадонови програми. Варна, СТЕНО, МУ-Варна, 2017. 195 с.

More info

Ползата за хората, които са включени в метадоновите програми, е свързана с предоставяне на система за намаляване и спиране на прием на наркотични средства, подобряване на цялостното личностно и социално функциониране в обществото. Тези ползи могат да станат видни, само ако се оценява периодично тяхната ефективност и ефикасност. Такива систематизирани разработки обаче все още се намират трудно в страната. Монографичният труд на Христо Кожухаров предлага ценен модел за оценка на тези параметри.

Книгата е интересна и полезна за читателите и с богатството на проследената научна литература в областта на зависимостите. Набелязани са водещи автори и теории относно ефективността на лечението при зависими пациенти, като особено подробно са анализирани метадоновите проблеми.

В монографията авторът представя и резултати от собствено проучване. Обобщени са количествените данни за метадонова програма в гр. Варна за едногодишен период, като пациентите са разделени на две групи - тези, които се задържат в програмата, и такива, които я напускат. Разгледани са детайлно причините за напускане на програмата и са определени факторите, които благоприятстват това.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Рецензия от проф. д-р Риналдо Шишков

Рецензия от доц. д-р Иван Александров

1. Въведение

2. Оценка на пациенти с опиоидна зависимост

3. Постановка на проблема

4. Подходи за лечение на зависимост към вещества

5. Предиктори за изхода от лечение с ММТ (Метадонова поддържаща терапия)

6. Програма за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди по чл. 87, ал. 1 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите 

7. Собствени проучвания

8. Библиография

30 other products in the same category: