Антропогенен риск от технологични и екологични катастрофи View larger

Антропогенен риск от технологични и екологични катастрофи

Монографията е с голяма практическа значимост и предоставя актуална информация по социалнозначими медицински въпроси. Обогатявайки познанията, това полезно ръководство представлява интерес за лекари, студенти по медицина, дентална медицина, медицински сестри и други медицински специалисти, както и за всички с интерес към технологичните катастрофи.

More details

Add to wishlist

Data sheet

Author(s): Христианна Романова
Publisher: STENO, Varna Medical University Press
Year of publication: 2018
ISBN: 978-954-449-973-0, 978-619-221-151-6
How to reference: Романова, Хр. Антропогенен риск от технологични и екологични катастрофи. Варна, СТЕНО, МУ-Варна, 2018. 219 с.

More info

"Призивът на тази монография е разумно да ползваме съвременните техногенни постижения и да се стараем да намалим антропогенното влияние и агресивно отношение към природната среда, за да се запази биоразнообразието за следващите поколения и да се намалят до минимум антропогенните екологични катастрофи."

Монографията на доц. Хр. Романова е посветена на изключително актуален и значим проблем на общественото здраве. Антропогенните екологични катастрофи се превърнаха в неотменна част от съвременния живот. През последните години съществено се увеличава значението на природните бедствия, техногенните, социално-икономическите, транспортните и други катастрофи. Все повече нараства опасността от радиологичен, биологичен и химичен тероризъм.

Особено задълбочени, детайлни и полезни са проучванията, анализите и оценките, свързани с Варненски район - замърсяване на въздуха, замърсяване на водите във водоснабдителната система, замърсяване на водите в Черно море, промишлени химически опасности, екологични проблеми от радиоактивни продукти, последици за Черноморския район при вероятни терористични действия с обеднен уран, природни фактори, влияещи на екологичните катастрофи.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Съкращения

Рецензия от доц. д-р Вили Славчев Захариев

Рецензия от доц. д-р Злати Златев

1. Въведение

2. Кратки исторически данни

3. Антропогенен риск от технологични и екологични катастрофи

4. Повишен риск от антропогенни екологични катастрофи

5. Проучвания за Варненски район

6. Анкетни проучвания, доказващи ниската информираност и малко знания за защита при екокатастрофи

7. Стратегия за защита на населението и запазване на биоразнообразието от екологични катастрофи

8. Литература

30 other products in the same category: