Chronic Inflammatory Bowel Diseases – A View from the 21st Century (Contemporary Aspects)
  • Chronic Inflammatory Bowel Diseases – A View from the 21st Century (Contemporary Aspects)

Хронични възпалителни заболявания на червата – поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)

Quantity

Data sheet

Author(s)
Antonia Atanasova
Year of publication
2015
Publisher
СТЕНО, Медицински университет - Варна
How to reference
Атанасова, А. Хронични възпалителни заболявания на червата – поглед от ХХІ век (съвременни аспекти). Варна, СТЕНО, МУ-Варна, 2015. 224 с.
ISBN
978-619-713-733-0