Клиничнолабораторни резултати - Част 1. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите
  • Клиничнолабораторни резултати - Част 1. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите

Клиничнолабораторни резултати - Част 1. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите

€8.64
Quantity
There are not enough products in stock

Data sheet

Author(s)
Николай Атанасов, Стоян Данев, Илия Леджев, Валя Маркова, Връбка Орбецова, Дора Терзиева, Стефка Тулева, Тодорка Цветкова, Тодор Шипков
Year of publication
1998
Publisher
Медицинско издателство ЕТ „Васил Петров“ – ВАП, гр. Пловдив
How to reference
Клиничнолабораторни резултати. Част 1. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите. Ред. Т. Цветкова. Пловдив, ИК "ВАП", 1998. 273 с.
ISBN
954-9806-03-0