КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ: Клиникофармакологични подходи в лечението на социално значими заболявания
  • КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ: Клиникофармакологични подходи в лечението на социално значими заболявания

КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ: Клиникофармакологични подходи в лечението на социално значими заболявания

€7.16
Quantity
In Stock

Data sheet

Author(s)
Мария Желязкова-Савова, Стефка Вълчева-Кузманова, Емил Милев
Year of publication
2017
Publisher
Varna Medical University Press
How to reference
Желязкова-Савова, М., Вълчева-Кузманова, Ст., Милев, Ем. Клинична фармакология: Клиникофармакологични подходи в лечението на социално значими заболявания. 2. прераб. изд. Варна, МУ-Варна, 2017. 136 с.
ISBN
978-619-221-048-9