Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия View larger

Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия

Книгата е първо издание на "Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия" е с авторски колектив от МУ-Варна.

More details

This product is no longer in stock

18,00 лв

Add to wishlist

Data sheet

Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 978-619-221-052-6

More info

Сборникът е с обем от 113 стр., в които са поместени задачи от обща и неорганична химия, както и от раздел органична химия.

Сборникът включва въпроси с избор на отговор и отворени въпроси, разпределени по раздели, както следва: 

Обща и неорганична химия

– Строеж на атома и периодична система

– Химична връзка

– Химични елементи и техните съединения, окислително-редукционни процеси

– Скорост, катализа и термохимия

– Химично равновесие

– Разтвори

– Колоиди

– Теория на електролитната дисоциация, киселини и основи, рH

 

Органична химия

– Въглеводороди

– Алкохоли и феноли

– Алдехиди и кетони

– Карбоксилни киселини и производни

– Амини

– Аминокарбоксилни киселини

– Въглехидрати

Приложени са и 10 източника на използвана литература.

30 other products in the same category: