Дентално материалознание
  • Дентално материалознание

Дентално материалознание. Част 1

9,71 €

Първо издание на български език, предназначено за студентите в първи курс от специалност „Дентална медицина".

Количество
В наличност

Учебникът е структуриран в два раздела – записки от лекции и резултати от лабораторни упражнения. В първия се съчетават теорията и практиката. Тук е публикувана информация за структурата и свойствата на денталните материали. Вторият раздел графично представя отделни доклади от лабораторни упражнения, предвидени в учебната програма. Те са предназначени за самоподготовка на студентите и улесняват тяхната работа както във Факултета по дентална медицина, така и у дома.

Дентално материалознание. Част 2

Техническо описание

Автор(и)
Цанка Дикова
Година на издаване
2014
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Дикова, Ц. Дентално материалознание. Част 1. Варна, МУ-Варна, 2014. 138 с.
ISBN
978-619-7137-17-0