Невробластом. Естество и диагностика

Актуална монография, разглеждаща един много рядък, но в същото време солиден тумор при деца под 5-годишна възраст. Изданието е полезно съвременно ръководство за рентгенолози, онкохематолози и педиатри.

Количество

Невробластомът (НБЛ) е най-честият ембрионален и екстракраниален тумор при деца. Тази нозологична единица има най-разнообразното клинично поведение от всички педиатрични тумори - в много ранна детска възраст съществува възможност за спонтанно обратно развитие без лечение, други представители са лечими, а трети са резистентни на агресивна химиотерапия. Метастатичен невробластом при деца над 1-годишна възраст все още е асоцииран с лоша прогноза. НБЛ представлява своеобразно клинично предизвикателство предвид факта, че е с фатален изход при почти половината от пациентите, независимо от напредъка в прилагането на мултимодална противоракова терапия.

Монографията на д-р Георги Вълчев е доказателство за компетентността и опита на автора при деца с невробластом. Подробно са описани стадирането, образните изследвания и поведението при третия най-чест малигнен тумор в детска възраст, след левкемия и мозъчни малигнитети.


СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
Исторически данни
Епидемиология
Геномика на невробластом
Биологично поведение на тумора
Морфология на невробластом
Клинична картина
Туморни маркери при невробластом
Системи за стадиране
Прогноза
Образнодиагностични находки при характеризиране на невробластом
Есенциални елементи от образнодиагностичното описание на невробластом
Нуклеарномедицински находки при характеризиране на невробластом
Собствен диагностичен опит с невробластом
Литература

Техническо описание

Автор(и)
Георги Вълчев
Година на издаване
2020
Издателство
Медицински университет - Варна
Как да цитирате
Вълчев, Г. Невробластом. Естество и диагностика. Варна, МУ-Варна, 2020. 209 с.
ISBN
978-619-221-248-3